Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království
Autor: Ing. Naser Oweis, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. František Toman, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Oponent 3:RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království
Abstrakt:Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království." Cílem práce je shromáždění dosud insuficientních a chaotických informací o vodě, vodní bilanci a vodním hospodářství Jordánska, jejich syntetizace a vyhodnocení ve vztahu k přírodním podmínkám, hospodaření v krajině, dopadům na vodohospodářství a vodohospodářským opatřením, a návrh souboru opatření krajinného, technického a technologického charakteru pro zlepšení vodohospodářské situace Jordánska, včetně aplikace vlastních autorských řešení
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma "Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království" zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby tato moje disertační práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity v Brně o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Jako autor disertační práce na téma "Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království" se dále zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv tohoto díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko Mendelovy univerzity v Brně o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy Mendelovy univerzity v Brně a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne 29. srpna 2010 Ing. Naser Oweis
Klíčová slova:vodní hospodářství, Jordánsko - nedostatek vody, vodní bilance

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta F. TomanPosudek oponenta J. ŠkvareninaPosudek oponenta J. Rožnovský

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..