Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení sociálně-rekreační funkce lesů okolí města Luhačovice
Autor: Ing. Barbora Zámorská
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent:Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení sociálně-rekreační funkce lesů okolí města Luhačovice
Abstrakt:Cílem předkládané bakalářské práce je zhodnocení sociálně-rekreační funkce zájmové lokality, zahrnující zhodnocení přírodních poměrů, vyhodnocení reálných potenciálů a reálných efektů sociálně-rekreační funkce a stanovení rekreačního požadavku daného lokality. Pro vyhodnocení reálných potenciálů a reálných efektů sociálně-rekreační funkce byla použita metoda zpracovaná kolektivem prof. Ing. I. Vyskota, CSc. – Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky, (2003). Práce byla vypracována na základě podkladů získaných z lesního hospodářského plánu, literárních a mapových podkladů a terénního průzkumu. Výsledky zhodnocení jsou zpracovány v podobě tabulek, znázorněny pomocí grafů a zaneseny do map. Klíčová slova: funkce lesa, hodnocení funkcí lesa, rekreace, lesy v okolí lázní Luhačovice, sociálně-rekreační funkce lesa, metoda Vyskot a kol. (2003), reálný potenciál, reálný efekt.
Právní doložka:Prace obsahuje detailni data poskytnuta lesni spravou Luhacovice (Lesy CR, s.p.), z tohoto duvodu by nemela byt sirena. Jedna se o data uzita pri zpracovani aktualizace hospodarske knihy a realnych potencialu socialne-rekreacni funkce.
Klíčová slova:reálný efekt, rekreace, lesy v okolí lázní Luhačovice, sociálně-rekreační funkce lesa, reálný potenciál, funkce lesa, hodnocení funkcí lesa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..