Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikační číslo: 3370
Univerzitní e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
Autor: Ing. Rostislav Kolouch, Ph.D.
Pracoviště: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
Abstrakt:Vzhledem k tomu, že lesy jsou významnou složkou přírodního a životního prostředí, mělo by být jejich využívání pečlivě řízeno a koordinováno. Praktické řešení tohoto tématu je podmíněno využitím geografických informačních systémů (GIS), jejichž aplikace zásadním způsobem rozšířila možnosti zpracování a prezentace dat. Studie se zabývá možným využitím kvantifikovaných hodnot funkcí lesů v procesu krajinného a územního plánování. Analýzy reprezentující výsledky studie byly vytvářeny s ohledem na existující vazby mezi funkcemi lesů a prvky krajiny. Analýzy byly vytvářeny také s ohledem na prezentaci praktických situací v rozhodovacím procesu krajinného a územního plánování. Hodnoty reálných potenciálů slouží jako zdroj objektivní informace o funkčních schopnostech lesních porostů. Hodnoty reálný potenciálů zpracované v grafické podobě, ať už plošné či prostorové, umožňují reprezentaci prostorových a funkčních vztahů mezi lesními porosty a ostatními prvky krajiny. Předkládané výsledky dokládají, že stanovené hodnoty funkcí lesů ve spojení s GIS softwarem mohou být efektivním nástrojem v rozhodovacím procesu krajinného a územního plánování.
Klíčová slova:funkce lesa, krajinné plánování, územní plánování, GIS

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta Š. ŽíhlavníkPosudek oponenta J. SejákPosudek oponenta R. Bagar

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..