Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identifikačné číslo: 3370
Univerzitný e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
Autor: Ing. Rostislav Kolouch, Ph.D.
Pracovisko: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
Abstrakt:Vzhledem k tomu, že lesy jsou významnou složkou přírodního a životního prostředí, mělo by být jejich využívání pečlivě řízeno a koordinováno. Praktické řešení tohoto tématu je podmíněno využitím geografických informačních systémů (GIS), jejichž aplikace zásadním způsobem rozšířila možnosti zpracování a prezentace dat. Studie se zabývá možným využitím kvantifikovaných hodnot funkcí lesů v procesu krajinného a územního plánování. Analýzy reprezentující výsledky studie byly vytvářeny s ohledem na existující vazby mezi funkcemi lesů a prvky krajiny. Analýzy byly vytvářeny také s ohledem na prezentaci praktických situací v rozhodovacím procesu krajinného a územního plánování. Hodnoty reálných potenciálů slouží jako zdroj objektivní informace o funkčních schopnostech lesních porostů. Hodnoty reálný potenciálů zpracované v grafické podobě, ať už plošné či prostorové, umožňují reprezentaci prostorových a funkčních vztahů mezi lesními porosty a ostatními prvky krajiny. Předkládané výsledky dokládají, že stanovené hodnoty funkcí lesů ve spojení s GIS softwarem mohou být efektivním nástrojem v rozhodovacím procesu krajinného a územního plánování.
Kľúčové slová:funkce lesa, krajinné plánování, územní plánování, GIS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta Š. ŽíhlavníkPosudok oponenta J. SejákPosudok oponenta R. Bagar

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..