Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Utilisation of Quantitative Assessment of All-societal Forest Functions in Landscape and Land-use Planning
Written by (author): Ing. Rostislav Kolouch, Ph.D.
Department: Department of Landscape Management (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Štefan Žíhlavník, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Josef Seják, CSc.
Opponent 3:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
Summary:Vzhledem k tomu, že lesy jsou významnou složkou přírodního a životního prostředí, mělo by být jejich využívání pečlivě řízeno a koordinováno. Praktické řešení tohoto tématu je podmíněno využitím geografických informačních systémů (GIS), jejichž aplikace zásadním způsobem rozšířila možnosti zpracování a prezentace dat. Studie se zabývá možným využitím kvantifikovaných hodnot funkcí lesů v procesu krajinného a územního plánování. Analýzy reprezentující výsledky studie byly vytvářeny s ohledem na existující vazby mezi funkcemi lesů a prvky krajiny. Analýzy byly vytvářeny také s ohledem na prezentaci praktických situací v rozhodovacím procesu krajinného a územního plánování. Hodnoty reálných potenciálů slouží jako zdroj objektivní informace o funkčních schopnostech lesních porostů. Hodnoty reálný potenciálů zpracované v grafické podobě, ať už plošné či prostorové, umožňují reprezentaci prostorových a funkčních vztahů mezi lesními porosty a ostatními prvky krajiny. Předkládané výsledky dokládají, že stanovené hodnoty funkcí lesů ve spojení s GIS softwarem mohou být efektivním nástrojem v rozhodovacím procesu krajinného a územního plánování.
Key words:funkce lesa, krajinné plánování, územní plánování, GIS

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review Š. ŽíhlavníkOpponent's review J. SejákOpponent's review R. Bagar

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc..