Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Identification number: 3370
University e-mail: ilja.vyskot [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)
External Instructor - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bařina
Environmentální osvěta na příkladu projektu "Happiness in the nature" Erasmus +
December 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Barbora Beránková
Černé skládky
May 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Bílková
Brownfields Šlapanice
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Brázda
Nakládání s odpady ve městě Tišnově
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Buchtová
Problematika těžby hnědého uhlí v mikroregionu Litvínov.
April 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Czakan
Jeseníky - nový národní park ?
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Čeganová
Přínos vinařství pro regionální rozvoj mikulovského regionu
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan David
Deforestace Amazonského pralesa
May 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Davidová
Krajinné předpoklady alternativních zdrojů energie Šumperska.
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tereza Dudková
Ekologická stopa
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Zájmy ochrany přírody a krajinných funkcí lesa na příkladu vybraného území
October 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Fic
Problematika pitné a užitkové vody v obci Štěpánovice
May 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Viktorie Herzigová
Green city
December 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Hirtová
Brněnská přehrada
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Horáková
Chataření a chalupaření na území Bílovic nad Svitavou
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Horáková
Naučné stezky Geoparku Vysočina
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Hrubá
Biopotraviny v Pardubickém kraji
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Hruška
Studie rekreačního využití "Obory Holedná" Lesů města Brna
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Hudcová
Znečištění Dunaje, dopady na Černé moře
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Chovancová
Analýza vybraných oblastí rozvoje městyse Křtiny
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Jančová
Strategie rozvoje města Lipník n.B.
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Jančová
Studie krajinného prostředí města Lipník nad Bečvou.
April 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Jirová
Podkladová analýza pro "Program rozvoje městyse Křtiny"
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Kadlčík
Koncepce Smart City vybraných měst v ČR
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Kadlčík
Rozvoj katastru obce Podolí
May 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Kaštylová
Potravinové zdroje rozvojových zemí se zaměřením na rýži
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rostislav Kolouch, Ph.D.
Využití kvantifikace celospolečenských funkcí lesů v krajinném a územním plánování
August 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Studie hydricko-vodohospodářských revitalizačních opatření na příkladu antropogenně impaktovaného malého lesního povodí v NP Šumava
September 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Kropáčová
Vliv cestovního ruchu na rozvoj obce Šatov
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Kropiľáková
Obchodovanie s palmovým olejom v potravinárstve ČR
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kroupa
Metody rekultivace složišť vedlejší energetické produkce a jejich porovnání
April 2006Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Krška
Povodňové události v České republice
April 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Křováková
Mapování dubu červeného (Quercus rubra) na území Národního parku České Švýcarsko
April 2005Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Malíšková
Pitná voda zájmových oblastí Latinské Ameriky
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Malíšková
Problematika odpadů afrického kontinentu
December 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Marečková
Srovnání konvenčního a ekologického zemědělství v kraji Vysočina
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrea Musilová
Mladá generace a její ekologická stopa
December 2019Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kristýna Nossková
Téma ve výběru
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Nováčková
Hodnocení potenciálu funkcí lesů v Jabkenické oboře
June 2008Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Denisa Nováčková
Polyfunkční hospodaření v lesních porostech Jabkenické obory
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Novák
Prorůstová opatření ekologického zemědělství v Jm. kraji
May 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Oškrdalová
Problematika odpadového hospodářství města Rosice
May 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Naser Oweis, Ph.D.
Vliv stavu přírodního prostředí na vodní deficit v Jordánském království
September 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Pavlík
Regionální potraviny v gastronomických zařízeních
May 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Pavlíková
Nově rekonstruované parky města Brna
May 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Pazourková
Význam vinařských stezek pro turistický ruch v Jihomoravském kraji
May 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vendula Peňázová
Cyklorekreace na Prostějovsku
May 2020Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vendula Peňázová
Rekreační cyklostezky Prostějova
May 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Linda Petrášková
Problematika pěstování palmy olejné na Sumatře
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Poláchová
Vliv environmentálního vzdělávání studentů FRRMS na spotřebu
May 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Pospíšil
Využití funkčních potenciálů lesů na lesní správě Bučovice, revír Pavlovice
April 2006Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Procházková
Vazby územního rozvoje, ochrany přírody a rekreace v mikroregionu Toulovcovy Maštale
May 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Přidalová
Využití solární energie v ČR
January 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Ptáčková
Možnosti regionálního rozvoje na území Kladského Pomezí
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Račanová
Vzdělávací a výchovná funkce CHKO Moravský kras
May 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Rydvalová
Povědomí studentů FRRMS o problematice rozvoje Čínské lidové republiky
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Řezníček
Dendroekologické základy pěstování lesa na výsypkových stanovištích
April 2006Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Sálová
Chov skotu ve vybraných zemích Latinské Ameriky a Evropské unie
May 2017Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Zdeněk Stachoň
Naučná stezka obce Rusava
April 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Sukeníková
Biopotraviny na Opavsku
May 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Suzovičová
Biologicky rozložitelné odpady v městě Tišnově
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Radka Šauerová
Ekologické zemědělství v kraji Vysočina a srovnání s ČR
December 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Josef Šetek
Lesní ekosystémy v systému zeleně urbanizovaného území Balcary
May 2005Displaying the final thesis
64.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Veronika Ševčíková
Kategorizace a kvantifikace ekotonových zón v lesním komplexu Kančí obora – LZ Židlochovice
April 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Hana Trtílková
Vyhodnocení vlivu těžby vápence na krajinné prostředí lokality Hády
April 2005Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Kristýna Vaculíková
Problematika odpadového hospodářství města Staré Město
May 2014Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Vaško
Biopirátství v regionu Latinská Amerika
May 2019Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Vaško
Deforestace ve vybraných státech Jižní Ameriky
May 2017Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alice Vaverková
Automobilová doprava a znečištění ovzduší
May 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Anna Vaverková
Vodní stopa
December 2019Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Večeřa
Problematika udržitelnosti produkce palmového oleje v Indonézii
May 2018Displaying the final thesis
72.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eliška Veselá
CHKO Beskydy a uhlí
May 2016Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Veškrna
Problematika parků a dřevinných porostů v intravilánu měst
April 2005Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Volf
Energetický průmysl v pojetí udržitelného rozvoje
May 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Volfová
Udržitelný cestovní ruch v území Vývěrů Punkvy CHKO Moravský kras
May 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Vybíralová
Monitoring jedle bělokoré na vybraném území NP Podyjí
June 2008Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Vykoukalová
Nakládání s odpady v městské části Brno - Nový Lískovec
May 2017Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Vykoukalová
Vodní stopa
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Zámorská
Zhodnocení sociálně-rekreační funkce lesů okolí města Luhačovice
April 2006Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Zemková
Kvantitativní hodnocení sociálně-rekreační a zdravotně hygienické funkce lesů vybrané části LHC Dolný Kubín
April 2005Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Žmolíková
Revitalizace vodní nádrže Luhačovice
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress