Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Rosíková
Identifikační číslo: 33635
Univerzitní e-mail: jana.rosikova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav geologie a pedologie (LDF)
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav geologie a pedologie (LDF)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Ekologie lesa, studium přerušeno

Kontakty
     
     
Závěrečná práce          
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Přírodní charakteristika výskytů těšinitových hornin v moravských Karpatech
Autor:
Ing. Jana Rosíková
Pracoviště: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Přírodní charakteristika výskytů těšinitových hornin v moravských Karpatech
Abstrakt:Horniny těšínitové asociace tvoří pruh žilných a výlevných vyvřelin, vázaný na oblast Podbeskydí. Svým chemismem předurčují alkalické hodnoty půdní reakce. S tím je úzce spjat výskyt bazifilní vegetace. Cílem bakalářské práce je charakterizovat přírodní poměry lokalit, jejichž půdotvorným substrátem jsou právě horniny těšínitové asociace. V rámci výskytů těšínitových hornin bylo vybráno pět reprezentativních zájmových území, nacházející se v okrese Nový Jičín a Frýdek-Místek. Práce se zabývá zpracováním odborné literatury týkající se především geologické, ale i pedologické a floristické charakteristiky moravských Karpat a zpracováním konkrétních dat získaných na základě terénního průzkumu. Součástí terénního šetření bylo vykopání půdní sondy s následným odebráním vzorků pro detailnější laboratorní analýzy. Výsledné floristické soupisy byly porovnány s vegetací maloplošných zvláště chráněných území, jejichž předmět ochrany je spjat s výskyty těšínitových vyvřelin.
Klíčová slova:vegetace, půdní vlastnosti, maloplošné zvláště chráněné území, horniny těšínitové asociace, Vnější Západní Karpaty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D..