Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Rosíková
Identifikačné číslo: 33635
Univerzitný e-mail: jana.rosikova [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav geologie a pedologie (LDF)
Akademická pracovníčka - asistentka - Ústav geologie a pedologie (LDF)
 
P 39 14  Krajinné inženýrství D-KRAJ
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [prerušené]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Ekologie lesa, štúdium prerušené

     Výučba
     
Záverečná práca
     
     
Konferencie
     

Boli nájdené viaceré záverečné práce, z nasledujúceho zoznamu vyberte jednu.

Názov práce
Identifikácia
Podrobnosti
Hodnocení erodibility vybraných hlavních půdních jednotek (BPEJ) s využitím ke specifikaci faktoru erodovatelnosti v rámci RUSLE
LDF N-KI-KI prez [sem 4, roč 2]
Přírodní charakteristika výskytů těšinitových hornin v moravských Karpatech
LDF B-KRAJ-KRAJ prez [sem 6, roč 3]
Vliv vápnění na půdní respiraci a vybrané biochemické vlastnosti povrchových horizontů ve smrkové monokultuře ekosystémové stanice Rájec-Němčice
LDF D-KRAJ-EKOLL prez [roč 4]