Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Identifikační číslo: 3352
Univerzitní e-mail: pmachal [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     Výuka
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Konference
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Analýza vzdělávacích potřeb studentů ICV MZLU v Brně vzhledem k možnostem vzdělávací instituce a požadavkům praxe
Internígarant20.10.2008
2
 Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí
RPŘešitel01.01.2003
3 e-Farmer ContentP. Máchal
Jiný
garant
01.01.2005
4P. MáchalRPgarant01.01.2013
31.12.2013
5
 Inovací odborného, pedagogického a manažerského vzdělávání ke zvýšení konkurenceschopnosti
P. MáchalOPgarant
01.05.2009
30.04.2012
6
 Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji
OPgarant
01.07.2009
30.06.2012
7P. Máchal
RP
garant
01.01.2009
31.12.2009
8
 Rozvoj psychologického poradenství na vysokých školách v ČR
RP
garant
01.01.2010
31.12.2010
9 Rozvoj systému celoživotního vzdělávání na MZLU v BrněP. Máchal
RP
Řešitel01.01.2006
10
 Rozvoj VŠ poradenství v ČR
P. Máchal
RP
garant
01.01.2009
31.12.2009
11
 Skripta - Příklady z praxe
Jinýgarant
01.09.2015
12RP
garant
01.01.2009
31.12.2009
13
 Uplatnění distančních vzdělávacích technologií v celoživotním vzdělávání MZLU v Brně
RP
Řešitel
01.01.200501.01.2008
14 Vytvoření platformy k řešení techniky využívané při tvorbě a ochraně životního prostředí a úsporného hospodaření s vodou v půdě .P. MáchalV4garant
01.01.2018
31.12.2018
15
 Vytvoření platformy pro řešení technik používaných v zemědělství při hospodaření s podzemními vodamiV4garant
26.03.2018

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpřijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený