Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Identifikační číslo: 3352
Univerzitní e-mail: pmachal [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

               
     
Orgány
          

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
Orgán
OdkdyDokdyRole
Programová rada (Institut celoživotního vzdělávání)09.02.2018
člen
Programová komise studijního programu (B-RR Regionální rozvoj)01.10.2017
člen
Programová komise studijního programu (B-RRA Regional Development)01.10.2017člen
Programová komise studijního programu (N-RR Regionální rozvoj)01.10.2017
člen
01.10.2017
člen
14.12.2011
předseda
Programová komise studijního programu (N-TZEI Technické znalectví a expertní inženýrství)14.12.2011
předseda
Akademický senát
01.02.2017
30.09.2019
člen
Kolegium děkana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
03.09.201821.09.2018člen
Kolegium děkana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
12.02.201403.09.2018člen
Programová komise studijního programu (B-MTSA International Territorial Studies)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komise studijního programu (N-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Programová komise studijního programu (N-MTSA International Territorial Studies)
21.01.2013
21.11.2017
člen
Vědecká rada (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)16.02.200916.02.2017
člen
Programová komise studijního programu (B-MTS Mezinárodní teritoriální studia)01.01.2016
15.12.2016
člen
Programová komise studijního programu (B-RR Regionální rozvoj)
12.02.2014
15.12.2016člen
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015
01.03.2010
31.12.2014
předseda
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
28.02.2014
předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.05.2011
31.01.2014
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice01.05.2011
31.01.2014
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
08.03.2011
31.01.2014
předseda
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně01.03.201031.01.2014
člen
Kolegium rektora16.04.200731.01.2014člen
Komise rektora pro rozvojové projekty Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
01.09.2011
předseda
Komise rektora pro dislokaci Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011předseda
Komise rektora pro investiční činnost a výstavbu Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011
předseda
Komise rektora pro koncepci a rozvoj Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011předseda
Komise rektora pro styk s veřejností
30.06.2007
12.09.2010
člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
01.10.2007
28.02.2010
člen
Komise rektora pro vědecko-výzkumnou činnost
01.09.2007
28.02.2010
člen
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně01.03.200931.01.2010
člen
Řídící komise projektu ustavení nové Fakulty biotechniky a aplikované tvorby Mendelu
01.07.2008
30.06.2009
člen
Rada pro rozvojové programy
01.09.2007
30.06.2009člen
Komise rektora pro zahraniční styky
01.03.2009
15.06.2009
člen
Komise rektora pro informatiku
01.09.2007
25.02.2008
člen
Pracovní skupina pro inovaci webových stránek Mendelu
01.11.200625.02.2008
člen
Komise rektorky pro hospodářsko-správní činnost
01.02.2006
02.01.2008člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně
01.09.2007
30.09.2007
člen
Rada celoživotního vzdělávání
01.04.2005
31.08.2007
člen
Komise rektora pro pedagogickou činnost
01.02.2006
22.01.2007
člen
Komise rektorky pro hospodářsko-správní činnost01.04.200531.01.2006člen

Legenda
aktivní členství
historické členství