Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.
Identifikační číslo: 3352
Univerzitní e-mail: pavel.machal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí oddělení - Oddělení projektového řízení (ÚRPE FRRMS)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Aneta Bartáková
Význam přesného definování rozsahu projektu pro dosažení kvalitního výstupu projektu.
duben 2017prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Roman Benáček
Analýza řízení kvality v energetické firmě s cílem návrhu opatření vedoucí ke snížení vadných dodávek
květen 2015prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Tomáš Beneš
Možnosti stanovení nákladů developerských projektů v návaznosti na vývoj cen nemovitostí.
duben 2015prohlížet
4.ADPAutor: Ing. Veronika Blechová
Specifika řízení projektů v projektovém portfoliu
duben 2017prohlížet
5.ADPAutor: Ing. Stanislav Čížek
Použití procesní analýzy pro reingeneering výrobního toku
duben 2006prohlížet
6.ADPAutor: Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
Problémy související s oceněním nehmotného majetku
duben 2013prohlížet
7.ADPAutor: Ing. et Ing. Jana Dohnalová
Problematika oceňování nemovitostí v pozemkových úpravách v ČR
květen 2013prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Markéta Dubinová
Využití metod soudně inženýrských analýz v praxi
květen 2013prohlížet
9.ADPAutor: Ing. Lenka Filipová
Průzkum preference mezinárodně certifikovaných osob v projektovém řízení v zemí V4
duben 2017prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Filip Fišer
Analýza řízení rizik u projektů financovaných z Operačních programů
prosinec 2016prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Nikolay Grushevoy
Komparace používání standardů IPMA ICB4 mezi firmami a institucemi v Jihomoravském kraji a Čeljabinské oblasti - RF
duben 2019prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Martina Havlenová
Řízení rizik projektů s aspektem na jejich exaktní formulace
prosinec 2017prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Zuzana Homolková
Využití metod řízení rizik ve výrobním podniku
duben 2013prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Milena Hošťálková
Komparace a vyhodnocení metodických směrnic pro řízení projektů u vybraných Městských úřadů
květen 2015prohlížet
15.ADPAutor: Ing. et Ing. Martin Houfek, Ph.D.
Využití řízení rizik v práci experta
duben 2017prohlížet
16.RDPAutor: Bc. Klára Kachlířová
Vytvoření procesního modelu návrhu, tvorby a podání žádosti projektu do vypsaných výzev.
duben 2020prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Zuzana Kašparová
Využití Studie proveditelnosti pro posouzení projektu "Vybudování sítě stezek pro horská kola v regionu Žďár nad Sázavou".
prosinec 2017prohlížet
18.ABPAutor: Bc. Petra Koryčánková
Analýza možností financování funkčního prototypu společnosti POZKOM, a.s.
květen 2013prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Miloslav Koucký
Využití metod řízení rizik v praxi
květen 2013prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Adam Kratochvíl
Zavedení normy ISO 9001:2009 v malé firmě - klady a zápory
květen 2014prohlížet
21.ADPAutor: Ing. Antonín Krbušek
Využití metod řízení rizik v praxi
duben 2013prohlížet
22.ADPAutor: Mgr. Ing. Jiří Kroupa
Využití finanční analýzy při řízení malého podniku v oboru výroby nábytku
duben 2008prohlížet
23.RBPAutor: Ivana Kučerová
Dotační možnosti a studie proveditelnosti kulturního domu v obci Radiměř
duben 2020prohlížet
24.ABPAutor: Bc. Dominik Lam
Založení malé výrobní firmy včetně marketingové strategie pomocí projektu.
květen 2019prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Milana Láníčková
Využití procesního modelování pro řízení dřevařské firmy INTER-EX s.r.o.
duben 2006prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Klára Machalová
Znalostní management
květen 2015prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Simona Marková
Zlepšování procesů ve střední firmě s použitím procesního modelování
květen 2018prohlížet
28.ADPAutor: Ing. Jitka Mazáková
Využití procesního modelování v práci likvidátora
květen 2016prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Pavlína Mikulicová
Komparace standardů IPMA verze ICB 3 a ICB 4
květen 2016prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Ondřej Palaš
Komparace vlivu znalostí a zkušeností projektových manažerů ve veřejném a soukromém sektoru na napnění cílů dotačních projektů.
prosinec 2017prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Petr Petrla
Využití metod řízení v praxi experta
duben 2013prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Radka Plchová
Závěrečné vyhodnocení projektu "Dokončení knihovny a muzea na zámku jako součásti strategického plánu mikroregionu Strážiště".
duben 2015prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Jitka Pokorná
Používání agilních metod při práci projektového manažera
duben 2015prohlížet
34.RDPAutor: Bc. Nikita Potapov
Komparace používání profesionálních standardů pro řízení projektu mezi Jihomoravským krajem České republiky a Sverdlovské oblasti Ruské federace
duben 2020prohlížet
35.ADPAutor: Ing. Kristýna Prachařová
Návrh procesů technických kopmetencí dle standardu IPMA
květen 2016prohlížet
36.ADPAutor: Ing. Milan Prášek
Optimalizace procesu servisních oprav turbomolekulárních vývěv ve firmě Atlas Copco
květen 2019prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Pavlína Rajteková
Analýza procesov internej komunikácie v IT firme a návrhy na ich zlepšenie.
květen 2016prohlížet
38.RDPAutor: Bc. Jan Rosendorf
Základní procesy nezbytné pro implementaci koncepce Průmyslu 4.0
duben 2020prohlížet
39.ADPAutor: Ing. David Rösner
Vypracování logistické koncepce nábytkářské firmy formou procesního modelu
duben 2006prohlížet
40.ADPAutor: Bc. Ing. Marie Ryšánová
Komparace mezinárodních standardů IPMA v.3 a IPMA v. 4.
květen 2018prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Michaela Řeháková
Analýza možnosti zvýhodnění občanů při nakládání s plastovými odpady formou Studie proveditelnosti
duben 2015prohlížet
42.ADPAutor: Ing. Kateřina Řiháková
Použití metody produkční schopnosti aktiv při měření výkonnosti dřevařských podniků
duben 2007prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Zuzana Saláková
Procesní modelování jako nástroj pro zvýšení efektivity vybrané firmy
květen 2017prohlížet
44.ABPAutor: Bc. Zdeněk Sedlák
Využití finanční analýzy v řízení střední školy
duben 2010prohlížet
45.ADPAutor: Ing. et Ing. Veronika Šípková
Trendy managementu rizik v činnosti maloobchodních řetězců.
duben 2015prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Bohdana Šlégrová
Analýza využití nástrojů a technik u vybraných kompetencí projektového manažera a možnost jejich optimálního využívání
květen 2014prohlížet
47.ADPAutor: Ing. Marta Šmídová
Analýza úrovně znalostí projektových manažerů řídících projekty zaměřené na rozvoj Olomouckého kraje.
květen 2018prohlížet
48.ADPAutor: Ing. Jan Špatenka
Analysis of IPMA and PMI standards and their comparation.
duben 2014prohlížet
49.ADPAutor: Ing. Jan Štěpánek, Ph.D.
Využití procesního modelování pro reengingering nábytkářské firmy
březen 2010prohlížet
50.ADPAutor: Ing. Kateřina Švandová
Využití metod projektového řízení při rozšiřování služeb ubytovacího zařízení v regionu
duben 2015prohlížet
51.ADPAutor: Ing. Tomáš Tandler
Využití procesního modelování v přípravě projektových žádostí fakulty
květen 2016prohlížet
52.ABPAutor: Bc. Ivana Tesařová
Problémy související s oceňováním nehmotného majetku
květen 2013prohlížet
53.ADPAutor: Ing. Mgr. Petr Trombík
Specifické uplatňování nástrojů projektového řízení v projektech zaměřených na práci experta.
duben 2014prohlížet
54.ADPAutor: Ing. Daniel Vašut
Možnosti využití metod expertního inženýrství v realitní činnosti
duben 2014prohlížet
55.ADPAutor: Ing. Jana Vetešníková
Využití procesního modelování pro Start-up firmu poskytující produkty pro oblast cestovního ruchu regionu
prosinec 2017prohlížet
56.ADPAutor: Ing. Nikola Vichtová
Analýza kompetencí projektového manažera dle standardu IPMA z hlediska jejich praktického využívání.
květen 2016prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Radim Vrzal
Možnosti využití procesní analýzy pro ocenění procesů výroby vazníků na Školním lesním podniku Masarykův les ve Křtinách
duben 2006prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována