Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D.
Identification number: 33435
University e-mail: zdenek.patocka [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
Researcher - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Doubrava
Hodnocení poškození smrkových porostů napadených lýkožroutem smrkovým pomocí bezpilotních letounů
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Hanuliak
Vyhodnocení vlivu druhové skladby lesních porostů na přesnost inventarizace lesa pomocí leteckého laserového skenování na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
May 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Hertel
Inventarizace bohatě strukturovaných lesních porostů na základě leteckého laserového skenování
May 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Aneta Klenzová
Využití spektrozonálních dat dálkového průzkumu Země pro analýzu zdravotního stavu lesních porostů na Školním lesním podniku Křtiny
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Petrovičová
Creation of skidding trails layout based on UAV photogrammetry in Thailand
April 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ing. Klára Sedláčková
Zjišťování napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus L.) pomocí multispektrálních snímků pořízených bezpilotním letounem na LHC Bašta, k.ú. Pístina
May 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Veronika Švedová
Odhad výškového přírůstu lesních porostů pomocí multitemporálních dat leteckého laserového skenování
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Tomáš Zamec
Využití leteckého laserového skenování k odhadu základních taxačních veličin lesních porostů na Školním lesním podniku Křtiny
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress