Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikační číslo: 3341
Univerzitní e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

     Výuka     
Projekty
     
     
Orgány     
     

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
řešený
1
 Červená kniha dřevin ČR, Červená kniha ohrožených druhů lužních lesů BR Dolní Morava a Červený seznam ohrožených druhů ŠLP KřtinyL. Úradníček
Jiný
garant01.01.201530.04.2017
obhájený
2
 Dřeviny České republiky
L. ÚradníčekRP
garant
01.02.2000
31.12.2001
řešený3
IGA
garant01.02.2010
01.02.2011
obhájený
4 Projekt posouzení vlivu vegetačního doprovodu na zvětšení stability břehů údolních nádrží se zaměřením na prevenci vzniku a rozvoje břehové abraze
GAČR
garant
01.01.2001
31.12.2003
zamítnutý
5 Projekt stabilizace břehů za využití armované zemní konstrukceJ. FialováGAČRřešitel01.01.201001.01.2010
zamítnutý
6
 Protierozní a ekostabilizační efekt zelené infrastruktury v krajiněNAZV
další řešitel
01.04.2015
31.12.2018
řešený
7IGA
garant
01.03.2016
28.02.2017
řešený8 Vliv pařezení na produkci biomasy a fixaci uhlíkuL. Úradníček
IGA
garant
01.02.2017
28.02.2018
řešený
9
 Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehůGAČR
garant
01.01.2004

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený