Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikačné číslo: 3341
Univerzitný e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Arboristický přístup k ošetřování památných stromů
Autor: Bc. Petr Zvědělík
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Šarapatka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Arboristický přístup k ošetřování památných stromů
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá arboristickým přístupem k ošetřování památných stromů na vybraných lokalitách. Práce je rozdělena na dvě části. První část je zaměřena na práci s literaturou, týkající se senescentních, památných stromů, jejich ochranou a péčí. Dále pak na arboristiku a arboristické zásahy jako takové. Druhá, praktická část bakalářské práce je zaměřena na identifikaci problému u konkrétních památných stromů, na zpracování a analýzu získaných dat. Hlavním cílem práce bylo posouzení zdravotního stavu, poškození a vitality stromů. Dále zhodnocení již provedených arboristických zásahů na těchto stromech a posouzení jejich vlivu na tyto dřeviny. Výsledkem práce je diskuze nad provedenými zásahy a vlastní návrh metodického postupu,teoretického přístupu k ošetřování památných stromů.
Kľúčové slová:senescence, památný strom, arboristické zásahy, zdravotní stav

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..