Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikačné číslo: 3341
Univerzitný e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Inventarizace,hodnocení růstu a management introdukovaných dřevin v oblasti Králického Sněžníku
Autor: Ing. Hubert Hubík
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent:doc. Ing. Jiří Peňáz, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Inventarizace,hodnocení růstu a management introdukovaných dřevin v oblasti Králického Sněžníku
Abstrakt:Moderní lesnictví s principy trvale udržitelného obhospodařování lesů klade důraz na zvyšování druhové struktury lesních porostů. Zde mohou najít uplatnění introdukované dřeviny, které přinášejí nové možnosti, ale také rizika. V oblasti Králického Sněžníku se vyskytuje mnoho biotopů, na které jsou vázána unikátní rostlinná a živočišná společenstva. Management introdukovaných dřevin v této oblasti musí respektovat stanovištní podmínky, eliminovat potencionální negativní důsledky a v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník musí být v souladu s posláním ochrany přírody. Tato práce se zabývá inventarizací introdukovaných dřevin v lesních porostech Králického Sněžníku, zhodnocením jejich stavu a na základě teoretických i praktických poznatků je navržen nejvhodnější management pro Pinus cembra L., Pinus strobus L., Picea pungens Engelm. a Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. V práci jsou dále uvedeny základní fakta o zájmové oblasti a dřevinách, zjištěný současný stav a základní dendrometrické veličiny introdukovaných dřevin ve vybraných porostech.
Kľúčové slová:Králický Sněžník, Inventarizace, Introdukované dřeviny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..