Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikačné číslo: 3341
Univerzitný e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dendrologicko-ekologické hodnocení biokoridoru Vracov
Autor: Ing. Zdeněk Selucký
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent:Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dendrologicko-ekologické hodnocení biokoridoru Vracov
Abstrakt:V této bakalářské práci jsou sumárně uvedena data, jež jsou výsledkem měření, která byla prováděna během let 2006 -- 2008 na biokoridoru lokalizovaného v katastrálním území obce Vracov. Na celé ploše, zaujímané biokoridorem, byla provedena inventarizace. Na čtyřech vytyčených trvalých výzkumných plochách byla prováděna dendrologická měření. Zájmem měření byl především přírust dřevin, obvod kmene ve výčetní tloušťce, u stromovitých druhů také šířka koruny ve dvou na sebe kolmých směrech a v neposlední řadě samotné počty dřevin na plochách. Všechny výsledky a údaje shrnuté v této práci jsou důležitými poznatky pro zakládání nových biokoridorů na našem území.
Kľúčové slová:inventarizace, trvalá výzkumná plocha, bikoridor, měřění, dřevina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..