Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikačné číslo: 3341
Univerzitný e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Inventarizace a hodnocení vzrostlé zeleně v k.ú. Otín
Autor: Ing. Blanka Pokorná
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent:Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Inventarizace a hodnocení vzrostlé zeleně v k.ú. Otín
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací dřevin v k.ú. Otín. Byl proveden terénní průzkum, při němž byla provedena inventarizace dřevin, zhodnocen současný stav zeleně a zařazení do STG. U významných exemplářů byly zjištěny základní dendrometrické veličiny. Měřen byl průměr kmene, výška stromu, nasazení koruny a průměr koruny. Tyto údaje byly doplněny o biometrické parametry dřevin. Významné stromy, STG a biotopy byly zakresleny do map. Práce se zabývá i návrhem jedinců za památné stromy.
Kľúčové slová:inventarizace, dřevina, vzrostlá zeleň, měření stromů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..