Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikačné číslo: 3341
Univerzitný e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Corylus colurna L. na ŠLP Křtiny
Autor: Ing. Štěpánka Řehořková
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent:Ing. Zuzana Židová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Corylus colurna L. na ŠLP Křtiny
Abstrakt:Práce se zabývala studiem populace lísky turecké (Corylus colurna L.) v monokulturním porostu na ŠLP Křtiny. Byly hodnoceny tloušťkové a výškové přírůsty, tvar kmene a koruny, zastoupení v úrovních porostu a zdravotní stav, průběh fenologie, hmotnostní a rozměrové charakteristiky ořechů. Dále pak druhové složení podrostu a změna v porovnání s okolními porosty a výskyt druhů živočichů, případně jejich působení na tuto dřevinu.
Kľúčové slová:morfologie, líska turecká (Corylus colurna L.), ekologie, rozšíření, přírůsty, fenologie, ořechy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..