Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikačné číslo: 3341
Univerzitný e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externý učiteľ - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Dendrologicko-ekologické hodnocení území Arboreta Habrůvka
Autor: Ing. Alena Illková
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Oponent:Ing. Jaromíra Vítámvásová, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dendrologicko-ekologické hodnocení území Arboreta Habrůvka
Abstrakt:Arboretum Habrůvka se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Blansko, v katastrálním území obce Habrůvky. Geograficky se jedná o oblast 30 – Drahanská vrchovina, podoblast Moravský kras. Hospodářsky se jedná o oddělení 147 F, lesnický úsek Suchá louka, polesí Olomučany, ŠLP ML Křtiny. Plocha arboreta činí 6,8 ha. Na této lokalitě byla provedena inventarizace introdukovaných druhů dřevin a změřeny jejich základní dendrometrické veličiny. Na základě fytocenologických snímků byl zhodnocen současný stav fytocenóz, provedeno zařazení do STG. Klíčová slova: introdukce, fytocenóza, skupina typů geobiocénů (STG), dendrometrické veličiny
Kľúčové slová:introdukce, fytocenóza, dendrometrické veličiny, skupina typů geobiocénů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc..