Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identifikační číslo: 3341
Univerzitní e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Adam
Inventarizace a hodnocení růstu jedle bělokoré v oblasti Verneřického středohoří.
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Mgr. Linda Bartošová
Hodnocení a management dřevinné složky zámeckého parku ve Višňové
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Roman Bobčík
Inventarizace dřevin v NPR Porážky
červen 2009Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Šimon Böhm
Hodnocení růstu dřevin na bývalé zemědělské půdě
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Brož
Inventarizace a dendrologicko ekologické hodnocení dřevin pravobřežní části PR Bílý Kříž
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Brož
Inventarizace a management druhu Sorbus torminalis (L.) Crantz v revíru Lančov, LS Znojmo
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Bršťák
Hodnocení dřevin a jejich management v přírodní rezervaci Bartošovický luh
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Bršťák
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz PR Bartošovický luh
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Evžen Bukor
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Picea pungens Engelm. na SLV Komorní Lhotka-Dobra
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Roman Businský, Ph.D.
Taxonomická revize pravých pětijehličných borovic, Pinus sectio Quinquefoliae
prosinec 2012Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vojtěch Čermák
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz PR Luh u Telče
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Hodnocení růstu druhu Pseudotsuga menziesii na území lesních majetků města Tábor.
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jindřich Čeřovský
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Fraxinus excelsior L. v Pilském údolí
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ludmila Dalecká
Hodnocení mladých výsadeb dřevin v Arboretu Řícmanice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jakub Daněk
Populace druhů rodu Quercus v EVL Pouzdřanská step - Kolby
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Martin Danzer
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Phellodendron amurense Rupr. na k.ú. Kostomlaty nad Labem
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Martin Danzer
Hodnocení růstu a management druhu Phellodendron amurense Rupr. na k.ú. Kostomlaty nad Labem
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Duda
Pařezová výmladnost dubu zimního (Quercus petraea agg.) na výzkumné ploše Soběšice
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Duda
Vliv kompetice na růst výmladků dubu zimního na výzkumné ploše Hády
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Ďurišová
Inventarizace vzrostlé zeleně závrtů a remízů v oblasti Šošůvky v CHKO Moravský kras
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Radek Dymák
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Populus nigra L. v lokalitě Žlíbek, k.ú. Šakvice.
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Faltová
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin zámeckého parku v Rájci nad Svitavou
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anna Fialová
Dendrologicko- ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Daniel Fojcik
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Abies alba Mill. na SLV Komorní Lhotka-Dobra
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Formanová
Lesník B. Souček a pěstování druhu Abies lowiana na ŠLP ML Křtiny.
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Fröhlichová
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin zámeckých zahrad v Rájci nad Svitavou
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Hampl
Zhodnocení dřevin ve vybraných částech Riegrových sadů, Praha
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Petr Hledík
Hodnocení krajových odrůd ovocných dřevin v oblasti Jeseníků
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Petra Horáková
Inventarizace nových výsadeb dřevin v Arboretu Křtiny
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Pavel Horák
Growth assesment and management of Diospyros virginiana L. at the UFE ML Křtiny
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Horský
Management druhu Taxus baccata L. na vybraných lokalitách ŠLP ML Křtiny
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Hrazdíra
Dendrologicko - ekologická charakteristika rodu Chamaecyparis Spach na ŠLP Křtiny
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Hrazdíra
Inventarizace a management rodů Chamaecyparis Spach a Thuja L. na ŠLP ML Křtiny
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hubert Hubík
Inventarizace,hodnocení růstu a management introdukovaných dřevin v oblasti Králického Sněžníku
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: David Ignačák
Přirozená obnova dřevinného patra na výzkumné ploše Soběšice
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Illková
Dendrologicko-ekologické hodnocení území Arboreta Habrůvka
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Rostislav Jaroš
Inventarizace a management jedle (Abies alba Mil.) na LS Jablunkov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky
září 2009Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Václav Jindra
Inventarizace a zhodnocení dřevin v aleji kolem rybníka Naděje.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Jiřištová
Dendrologicko-ekologické hodnocení dřevin parku v Trutnově
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrea Jiřištová
Návrh managementu parku v Trutnově
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Kamp
Inventarizace a hodnocení dřevin v parku na Vinici v Pardubicích
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radek Klein
Fenofáze kvetení a pyl dřevin v oblasti přírodního parku Svratecko-křetínský trojúhelník
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Michal Kovačovič
Hodnocení růstu dřevin v biokoridoru Loděnice
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Klára Lengálová
Inventarizace a hodnocení růstu druhu Swietenia macrophylla King v objektu La Reserva, Nikaragua
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Daniel Mamula
Zhodnocení růstu druhu Phellodendron amurense Rupr. na ŠLP ML Křtiny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaroslav Mareš
Dendrologicko-ekologická charakteristika douglasky v Lesích města Písku
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eliška Matochová
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Juniperus communis L. na lokalitě Uherská
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Radim Matula, Ph.D.
Hodnocení populací druhů rodu Quercus L. v rezervacích na ŠLP Křtiny
únor 2008Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Karel Mikulec
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin v zámeckém parku Slavičín
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karel Mikulec
Inventarizace a management dřevinného patra v zámeckém parku Slavičín
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martin Mokrý
Inventarizace a dendrologicko ekologické hodnocení jilmu v okolí obce Nížkov
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ondřej Motalík
Hodnocení dřevinné složky biokoridoru Křižanovice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Šárka Mouchová
Inventarizace a management dřevinného patra v lesoparku "Maloles" ve Zlíně
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zdena Naďová
Dendrologická skladba lesů oblasti Diriamba, Nikaragua
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Nečasová
Inventarizace nových výsadeb dřevin v Arboretu Křtiny
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Nechvátal
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Karel Novák
Hodnocení funkčnosti biokoridoru Vracov
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ivana Oplištilová
Inventarizace a management Parku generála Svatoně a kapitána Sošky v Pasekách u Proseče
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Dominik Pacek
Fenologická pozorování vybraných rostlin na Hádecké Planině
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Dominik Pacek
Fenologická pozorování vybraných rostlin na Hádecké Planině
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Pernicová
Zhodnocení výsadeb z let 1925-38 v Arboretu Řícmanice
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Blanka Pokorná
Inventarizace a hodnocení vzrostlé zeleně v k.ú. Otín
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Poruba
Inventarizace významné stromové zeleně v k.ú. obcí Zubří, Střítež, Zašová a Vidče.
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Filip Pospíšil
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Quercus cerris v Brně - Medlánkách
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Filip Pospíšil
Hodnocení růstu a management dubu ceru (Q. cerris L.) na polesí Valtice
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Posslová, Ph.D.
Cytometrická studie vybraných druhů rodu Salix L.
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Procházka
Dendrologické hodnocení biomasy v biokoridoru Vracov
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iveta Procházková
Inventarizace dřevin v expozicích ZOO Brno a návrh nových výsadeb
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Václav Růčka
Dendrologico-ekologické zhodnocení buku lesního a jedle bělokoré v lokalitě Lüterkofen, Švýcarsko a porovnání s vybranou lokalitou v ČR.
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Rusková
Dendrologické hodnocení lesů v oblasti sopky Canlaon, Filipíny.
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Pavlína Rutterová
Návrh nových atraktivních prvků pro veřejnost v Arboretu Křtiny
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Milan Růžička
Hodnocení mladých výsadeb dřevin v Arboretu Křtiny
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Štěpánka Řehořková
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Corylus colurna L. na ŠLP Křtiny
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Štěpánka Řehořková
Inventarizace, hodnocení růstu a management lísky turecké (Corylus colurna L.) v Brně a ŠLP Křtiny
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Říčan
Inventarizace a management rodu Ulmus v CHKO Poodří
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iva Sadilová
Inventarizace dřevin a management parku Lešná
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zdeněk Selucký
Dendrologicko-ekologické hodnocení biokoridoru Vracov
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zdeněk Selucký
Inventarizace zeleně a návrh vegetačních úprav v sídlišti Za stadionem v Kyjově
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Schejbal
Management rodů Tilia L. a Fagus L. v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku.
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Mgr. Ing. David Sís
Inventarizace a hodnocení růstu dřevin ve VS Olomučany a vybraných paloucích ŠLP ML Křtiny
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivo Soukup
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Quercus cerris L. v NP Podyjí
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Otakar Staněk
Inventarizace a dendrologická charakteristika vybraných dřevin z rodu Salix v arboretu Křtiny
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcela Suská
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Hodnocení růstu a management rodu Ulmus na polesí Tvrdonice, LZ Židlochovice
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz v PR Zbytka
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miroslav Svobodník
Inventarizace a management dřevin v BZ Tábor
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Šmerdová
Dendrologicko-ekologické hodnocení rodu Ulmus na polesí Lanžhot
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Klára Šponarová
Inventarizace a zhodnocení dřevin ve vybraných částech k. ú. Letohrad.
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Hodnocení rodu Ulmus na LZ Židlochovice - polesí Tvrdonice
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Inventarizace dřevin na vybraných okrasných paloucích ŠLP ML Křtiny
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Inventarizace, hodnocení dřevin a management okrasných palouků U Luže a U Buku na ŠLP ML Křtiny
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Markéta Šrámková
Historický průzkum výskytu druhu Chimaphila umbelata v Jihomoravském kraji
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Šrámková
Pařezová výmladnost dubu zimního (Quercus petraea agg.) na výzkumné ploše Soběšice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Štěpán
Hodnocení stavu mrtvé dendromasy v PR Vlčia v Čergovském pohoří (Prešovský kraj).
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Švendová
Ekologicko - dendrologické zhodnocení a management Plesenského lesa
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Uherková, Ph.D.
Inventarizace ohrožených druhů rostlin na území Arboreta Křtiny
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Vaculík
Dendrologicko-ekologická charakteristika vejmutovky (Pinus strobus L.) v revíru Všemily, LZ Rumburk
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Vaculík
Inventarizace a management introdukovaných dřevin v PR Pavlino údolí
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Balázs Vadkerti
Inventarizace a růst druhu Salix melanopsis Nutt. na Brněnské přehradě
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Balázs Vadkerti
Pařezová výmladnost lípy (Tilia spp.) na výzkumné ploše Hády
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Pinus strobus L. v Městských lesích Hradce Králové
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Inventarizace a management introdukovaných dřevin v Městských lesích Hradce Králové
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Vítková
Možnosti využití druhu Cryptomeria japonica D. Don na příkladu ŠLP Křtiny
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Wojtylová
Hodnocení dřevinné složky a management PR Plenisko.
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Wojtylová
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz v PR Plenisko.
duben 2005Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Patrik Wolf
Výmladnost a produkce biomasy dubu zimního (Quercus petraea agg.) na výzkumné ploše Soběšice
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Kateřina Zábranská
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin vybrané části města Hořice
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Zahradníková
Dendrologicko-ekologické hodnocení smrků v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Zapletal
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin v zámeckém parku Vizovice
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Marek Závodský
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Fagus sylvatica L. v PP Rokytná
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Zvědělík
Arboristický přístup k ošetřování památných stromů
duben 2016Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována