Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Identification number: 3341
University e-mail: lubos.uradnicek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Adam
Inventarizace a hodnocení růstu jedle bělokoré v oblasti Verneřického středohoří.
April 2005Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Bobčík
Inventarizace dřevin v NPR Porážky
June 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Šimon Böhm
Hodnocení růstu dřevin na bývalé zemědělské půdě
April 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Brož
Inventarizace a dendrologicko ekologické hodnocení dřevin pravobřežní části PR Bílý Kříž
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Brož
Inventarizace a management druhu Sorbus torminalis (L.) Crantz v revíru Lančov, LS Znojmo
April 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Bršťák
Hodnocení dřevin a jejich management v přírodní rezervaci Bartošovický luh
April 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Bršťák
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz PR Bartošovický luh
April 2005Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Evžen Bukor
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Picea pungens Engelm. na SLV Komorní Lhotka-Dobra
May 2006Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roman Businský, Ph.D.
Taxonomická revize pravých pětijehličných borovic, Pinus sectio Quinquefoliae
December 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vojtěch Čermák
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz PR Luh u Telče
April 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Hodnocení růstu druhu Pseudotsuga menziesii na území lesních majetků města Tábor.
April 2005Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jindřich Čeřovský
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Fraxinus excelsior L. v Pilském údolí
April 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ludmila Dalecká
Hodnocení mladých výsadeb dřevin v Arboretu Řícmanice
April 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Daněk
Populace druhů rodu Quercus v EVL Pouzdřanská step - Kolby
April 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Martin Danzer
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Phellodendron amurense Rupr. na k.ú. Kostomlaty nad Labem
April 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Martin Danzer
Hodnocení růstu a management druhu Phellodendron amurense Rupr. na k.ú. Kostomlaty nad Labem
April 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Duda
Pařezová výmladnost dubu zimního (Quercus petraea agg.) na výzkumné ploše Soběšice
April 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Duda
Vliv kompetice na růst výmladků dubu zimního na výzkumné ploše Hády
April 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Ďurišová
Inventarizace vzrostlé zeleně závrtů a remízů v oblasti Šošůvky v CHKO Moravský kras
April 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Radek Dymák
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Populus nigra L. v lokalitě Žlíbek, k.ú. Šakvice.
April 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Faltová
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin zámeckého parku v Rájci nad Svitavou
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Fialová
Dendrologicko- ekologická charakteristika druhu Daphne cneorum L. v PP Dukovanský Mlýn
April 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Fojcik
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Abies alba Mill. na SLV Komorní Lhotka-Dobra
May 2006Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Formanová
Lesník B. Souček a pěstování druhu Abies lowiana na ŠLP ML Křtiny.
April 2006Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Fröhlichová
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin zámeckých zahrad v Rájci nad Svitavou
April 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Hampl
Zhodnocení dřevin ve vybraných částech Riegrových sadů, Praha
April 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Horáková
Inventarizace nových výsadeb dřevin v Arboretu Křtiny
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavel Horák
Growth assesment and management of Diospyros virginiana L. at the UFE ML Křtiny
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Horský
Management druhu Taxus baccata L. na vybraných lokalitách ŠLP ML Křtiny
April 2015Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hrazdíra
Dendrologicko - ekologická charakteristika rodu Chamaecyparis Spach na ŠLP Křtiny
April 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hrazdíra
Inventarizace a management rodů Chamaecyparis Spach a Thuja L. na ŠLP ML Křtiny
April 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hubert Hubík
Inventarizace,hodnocení růstu a management introdukovaných dřevin v oblasti Králického Sněžníku
April 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Ignačák
Přirozená obnova dřevinného patra na výzkumné ploše Soběšice
April 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Illková
Dendrologicko-ekologické hodnocení území Arboreta Habrůvka
April 2006Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rostislav Jaroš
Inventarizace a management jedle (Abies alba Mil.) na LS Jablunkov
April 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D.
Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky
September 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Václav Jindra
Inventarizace a zhodnocení dřevin v aleji kolem rybníka Naděje.
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Jiřištová
Dendrologicko-ekologické hodnocení dřevin parku v Trutnově
April 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Jiřištová
Návrh managementu parku v Trutnově
April 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Kamp
Inventarizace a hodnocení dřevin v parku na Vinici v Pardubicích
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Klein
Fenofáze kvetení a pyl dřevin v oblasti přírodního parku Svratecko-křetínský trojúhelník
April 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Kovačovič
Hodnocení růstu dřevin v biokoridoru Loděnice
April 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Lengálová
Inventarizace a hodnocení růstu druhu Swietenia macrophylla King v objektu La Reserva, Nikaragua
April 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Mamula
Zhodnocení růstu druhu Phellodendron amurense Rupr. na ŠLP ML Křtiny
April 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Mareš
Dendrologicko-ekologická charakteristika douglasky v Lesích města Písku
April 2006Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Matochová
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Juniperus communis L. na lokalitě Uherská
April 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radim Matula, Ph.D.
Hodnocení populací druhů rodu Quercus L. v rezervacích na ŠLP Křtiny
February 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Mikulec
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin v zámeckém parku Slavičín
April 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Mikulec
Inventarizace a management dřevinného patra v zámeckém parku Slavičín
April 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Mokrý
Inventarizace a dendrologicko ekologické hodnocení jilmu v okolí obce Nížkov
April 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ondřej Motalík
Hodnocení dřevinné složky biokoridoru Křižanovice
April 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Šárka Mouchová
Inventarizace a management dřevinného patra v lesoparku "Maloles" ve Zlíně
April 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zdena Naďová
Dendrologická skladba lesů oblasti Diriamba, Nikaragua
April 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Nečasová
Inventarizace nových výsadeb dřevin v Arboretu Křtiny
April 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Nechvátal
Dendrologicko-ekologické hodnocení biocentra Soutok
April 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Oplištilová
Inventarizace a management Parku generála Svatoně a kapitána Sošky v Pasekách u Proseče
April 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominik Pacek
Fenologická pozorování vybraných rostlin na Hádecké Planině
April 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominik Pacek
Fenologická pozorování vybraných rostlin na Hádecké Planině
April 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Pernicová
Zhodnocení výsadeb z let 1925-38 v Arboretu Řícmanice
April 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Blanka Pokorná
Inventarizace a hodnocení vzrostlé zeleně v k.ú. Otín
April 2008Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Poruba
Inventarizace významné stromové zeleně v k.ú. obcí Zubří, Střítež, Zašová a Vidče.
April 2007Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Pospíšil
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Quercus cerris v Brně - Medlánkách
April 2005Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Pospíšil
Hodnocení růstu a management dubu ceru (Q. cerris L.) na polesí Valtice
April 2007Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Posslová, Ph.D.
Cytometrická studie vybraných druhů rodu Salix L.
May 2008Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Procházka
Dendrologické hodnocení biomasy v biokoridoru Vracov
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Procházková
Inventarizace dřevin v expozicích ZOO Brno a návrh nových výsadeb
April 2012Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Václav Růčka
Dendrologico-ekologické zhodnocení buku lesního a jedle bělokoré v lokalitě Lüterkofen, Švýcarsko a porovnání s vybranou lokalitou v ČR.
April 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Rusková
Dendrologické hodnocení lesů v oblasti sopky Canlaon, Filipíny.
April 2017Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Pavlína Rutterová
Návrh nových atraktivních prvků pro veřejnost v Arboretu Křtiny
April 2016Displaying the final thesis
70.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Růžička
Hodnocení mladých výsadeb dřevin v Arboretu Křtiny
April 2016Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štěpánka Řehořková
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Corylus colurna L. na ŠLP Křtiny
April 2007Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpánka Řehořková
Inventarizace, hodnocení růstu a management lísky turecké (Corylus colurna L.) v Brně a ŠLP Křtiny
April 2009Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Říčan
Inventarizace a management rodu Ulmus v CHKO Poodří
April 2005Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Sadilová
Inventarizace dřevin a management parku Lešná
April 2006Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeněk Selucký
Dendrologicko-ekologické hodnocení biokoridoru Vracov
April 2008Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeněk Selucký
Inventarizace zeleně a návrh vegetačních úprav v sídlišti Za stadionem v Kyjově
April 2010Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Schejbal
Management rodů Tilia L. a Fagus L. v Hamzově odborné léčebně v Luži-Košumberku.
April 2015Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. Ing. David Sís
Inventarizace a hodnocení růstu dřevin ve VS Olomučany a vybraných paloucích ŠLP ML Křtiny
April 2007Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivo Soukup
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Quercus cerris L. v NP Podyjí
April 2009Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Otakar Staněk
Inventarizace a dendrologická charakteristika vybraných dřevin z rodu Salix v arboretu Křtiny
April 2009Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Suská
Inventarizace a tvorba databáze dřevin v Arboretu Řícmanice
April 2006Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Hodnocení růstu a management rodu Ulmus na polesí Tvrdonice, LZ Židlochovice
April 2009Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Světlík, Ph.D.
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz v PR Zbytka
April 2006Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Svobodník
Inventarizace a management dřevin v BZ Tábor
April 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Šmerdová
Dendrologicko-ekologické hodnocení rodu Ulmus na polesí Lanžhot
April 2008Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Šponarová
Inventarizace a zhodnocení dřevin ve vybraných částech k. ú. Letohrad.
April 2013Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Hodnocení rodu Ulmus na LZ Židlochovice - polesí Tvrdonice
June 2011Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Inventarizace dřevin na vybraných okrasných paloucích ŠLP ML Křtiny
April 2006Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šrámek, Ph.D.
Inventarizace, hodnocení dřevin a management okrasných palouků U Luže a U Buku na ŠLP ML Křtiny
April 2008Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Štěpán
Hodnocení stavu mrtvé dendromasy v PR Vlčia v Čergovském pohoří (Prešovský kraj).
April 2012Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Švendová
Ekologicko - dendrologické zhodnocení a management Plesenského lesa
April 2005Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Uherková
Inventarizace ohrožených druhů rostlin na území Arboreta Křtiny
April 2011Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Vaculík
Dendrologicko-ekologická charakteristika vejmutovky (Pinus strobus L.) v revíru Všemily, LZ Rumburk
April 2007Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Vaculík
Inventarizace a management introdukovaných dřevin v PR Pavlino údolí
April 2009Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Balázs Vadkerti
Inventarizace a růst druhu Salix melanopsis Nutt. na Brněnské přehradě
April 2011Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Balázs Vadkerti
Pařezová výmladnost lípy (Tilia spp.) na výzkumné ploše Hády
April 2014Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Dendrologicko-ekologická charakteristika druhu Pinus strobus L. v Městských lesích Hradce Králové
April 2007Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Inventarizace a management introdukovaných dřevin v Městských lesích Hradce Králové
April 2009Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Vítková
Možnosti využití druhu Cryptomeria japonica D. Don na příkladu ŠLP Křtiny
April 2005Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Wojtylová
Hodnocení dřevinné složky a management PR Plenisko.
April 2007Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Wojtylová
Hodnocení stavu lesních geobiocenóz v PR Plenisko.
April 2005Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Wolf
Výmladnost a produkce biomasy dubu zimního (Quercus petraea agg.) na výzkumné ploše Soběšice
April 2012Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Kateřina Zábranská
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin vybrané části města Hořice
April 2010Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Zahradníková
Dendrologicko-ekologické hodnocení smrků v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
April 2006Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Zapletal
Dendrologicko-ekologická charakteristika dřevin v zámeckém parku Vizovice
April 2010Displaying the final thesis
106.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Závodský
Dendrologicko-ekologické hodnocení druhu Fagus sylvatica L. v PP Rokytná
April 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Zemanová
Historický průzkum výskytu druhu Chimaphila umbelata v Jihomoravském kraji
April 2011Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Zemanová
Pařezová výmladnost dubu zimního (Quercus petraea agg.) na výzkumné ploše Soběšice
April 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Zvědělík
Arboristický přístup k ošetřování památných stromů
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress