Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identification number: 3340
University e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 

          
     
Publications
     
     Conferences
     

The following list contains all information available to the publication.

BLAŽEJOVÁ, A. -- ŠTYKAR, J. Srovnání průběhu vlhkosti půdy ve větrolamu a na orné půdě v k. ú. Hrušky, Dolnomoravský úval. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 11, ISSN 1213-7596.

Original name:
Srovnání průběhu vlhkosti půdy ve větrolamu a na orné půdě v k. ú. Hrušky, Dolnomoravský úval
English name:
Written by (author): Ing. Aneta Blažejová
doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
18
Periodical number within the volume: 11
Year of publication:
2019
Starting page:
Up to page:
Number of pages:
11
Sub-specification: ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
Parametr vlhkosti půdy je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů ekologických podmínek daného ekosystému. Tato studie předkládá výsledky měření půdní vlhkosti ve větrolamu a na orné půdě zemědělského pozemku v různých vzdálenostech od něj. Měření probíhalo kontinuálně od jara 2018 v oblasti Břeclavska na jižní Moravě. Byla zřízena 4 měřiště: jedno uvnitř větrolamu, další ve vzdálenostech 45 a 90 m od větrolamu (zároveň 90 m od bočního větrolamu) a čtvrté ve vzdálenosti 90 m a zároveň 180 m od bočního větrolamu. K měření byly použity snímače objemové půdní vlhkosti VIRRIB umístěné svisle v hloubkách po 20 cm. Se vzrůstající vzdáleností od větrolamu se snižuje vlhkost půdy ve většině měřených půdních vrstev. Výsledné hodnoty potvrzují předpoklad pozitivního ochranného efektu větrolamů. Půda v samotném větrolamu je přitom sušší než na orné půdě.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
Note: Vědecká příloha časopisu Zahradnictví k číslu 11.
 
Entry made by:
Last change:
12/04/2019 12:42 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1
2
34
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Original name:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
English name:
Záhradníctvo
Kind of publication: Periodikum
ISSN: 1213-7596
Country of publisher:
Czech Republic
Place of publishing: Praha
Publisher:
Martin Sedláček
URL:
http://www.zahradaweb.cz/
Reviewed magazine:
no
Original language:
Czech
Key words:
czech: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Annual volumes:
Volume
Annual volume
Location
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
6
2002
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
62002
Ústav ovocnictví
62002
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
6
2002
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
6
2002
Děkanát ZF
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
7
2003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
7
2003
Ústav ovocnictví
72003
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
72003Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
7
2003
Děkanát ZF
8
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82004
Informační centrum-čítárna časopisů
8
2004
Ústav ovocnictví
8
2004
Zelinářství a květinářství
8
2004Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
82004
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
8
2004Děkanát ZF
9
2005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
9
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
9
2005
Ústav ovocnictví
9
2005
Zelinářství a květinářství
9
2005Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
92005Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
92005
Děkanát ZF
-2006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2006
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2006
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2007
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2008
Zelinářství a květinářství
-
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2008
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2009Zelinářství a květinářství
-2009
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2009
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2010Zelinářství a květinářství
-
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2010
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2011
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2011
Zelinářství a květinářství
-
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2011
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011Botanická zahrada a arboretum
-2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2012
Zelinářství a květinářství
-2012
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-2012Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2012
Botanická zahrada a arboretum

Sublibraries
Name
Number
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1CL ISI CUDVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3Alena Galbavá
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Ústav ovocnictví
551
+420 519 367 244
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice554/1DBPHP FH
+420 519 367 323
svitackova@zf.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
554/2
DBPHP FH+420 545 136 000reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF591
+420 519 367 219
Informační centrum-čítárna časopisů944/4
+420 545 135 039
Zelinářství a květinářství
553
Jarmila Turečková
+420 519 367 230
Botanická zahrada a arboretum
951
BGA CUD
+420 545 223 606

Person responsible:
 
Entry made by:
Lenka Baláková
Last change:
09/16/2017 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -