Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikační číslo: 3340
Univerzitní e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Projekty
     
Publikace
     Orgány
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BLAŽEJOVÁ, A. -- ŠTYKAR, J. Srovnání průběhu vlhkosti půdy ve větrolamu a na orné půdě v k. ú. Hrušky, Dolnomoravský úval. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 11, ISSN 1213-7596.

Originální název: Srovnání průběhu vlhkosti půdy ve větrolamu a na orné půdě v k. ú. Hrušky, Dolnomoravský úval
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 18
Číslo periodika v rámci svazku:
11
Rok vydání:
2019
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
11
Poddruh:
ostatní články v odborných recenzovaných periodicích
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Parametr vlhkosti půdy je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů ekologických podmínek daného ekosystému. Tato studie předkládá výsledky měření půdní vlhkosti ve větrolamu a na orné půdě zemědělského pozemku v různých vzdálenostech od něj. Měření probíhalo kontinuálně od jara 2018 v oblasti Břeclavska na jižní Moravě. Byla zřízena 4 měřiště: jedno uvnitř větrolamu, další ve vzdálenostech 45 a 90 m od větrolamu (zároveň 90 m od bočního větrolamu) a čtvrté ve vzdálenosti 90 m a zároveň 180 m od bočního větrolamu. K měření byly použity snímače objemové půdní vlhkosti VIRRIB umístěné svisle v hloubkách po 20 cm. Se vzrůstající vzdáleností od větrolamu se snižuje vlhkost půdy ve většině měřených půdních vrstev. Výsledné hodnoty potvrzují předpoklad pozitivního ochranného efektu větrolamů. Půda v samotném větrolamu je přitom sušší než na orné půdě.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Poznámka:
Vědecká příloha časopisu Zahradnictví k číslu 11.
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.12.2019 12:42 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12
3
45
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. Praha: ISSN 1213-7596.

Originální název:
Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis
Anglický název:
Záhradníctvo
Druh publikace:
Periodikum
ISSN: 1213-7596
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Martin Sedláček
URL:
http://www.zahradaweb.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova:
čeština: ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví, školkařství, zeleň, květinářství, výživa rostlin, ochrana rostlin
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
62002Ústřední knihovna - ÚK Brno
62002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
6
2002
Ústav ovocnictví
6
2002Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
62002
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
6
2002
Děkanát ZF
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
7
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
72003Ústav ovocnictví
72003Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
7
2003
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
7
2003
Děkanát ZF
8
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82004
Informační centrum-čítárna časopisů
82004
Ústav ovocnictví
8
2004
Zelinářství a květinářství
8
2004
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
8
2004
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
8
2004
Děkanát ZF
9
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
9
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
9
2005
Ústav ovocnictví
9
2005
Zelinářství a květinářství
9
2005
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
9
2005
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
9
2005
Děkanát ZF
-2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2006Informační centrum-čítárna časopisů
-
2006
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2006
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2007
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2007Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2008
Zelinářství a květinářství
-
2008
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2008
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
-2009Zelinářství a květinářství
-2009Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2009
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
-2010
Zelinářství a květinářství
-
2010
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2010
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2011Zelinářství a květinářství
-
2011
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2011
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2011Botanická zahrada a arboretum
-
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2012
Zelinářství a květinářství
-
2012Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice
-
2012
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno
-
2012Botanická zahrada a arboretum

Dílčí knihovny
Název
ČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Ústav ovocnictví551Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.+420 519 367 244tomas.necas@mendelu.cz
Šlechtění a množení zahradních rostlin Lednice554/1Ing. Běla Svitáčková, CSc.
+420 519 367 323
svitackova@zf.mendelu.cz
Šlechtení a množení zahradních rostlin Brno554/2ÚŠMZR ZFprof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc.+420 545 136 000reznicek@mendelu.cz
Děkanát ZF591Dagmar Kurková
+420 519 367 219
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství
553
ÚZK ZF
+420 519 367 230
Botanická zahrada a arboretum951Miriam Janková
+420 545 223 606
miriam.jankova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna:
16.09.2017 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -