Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj přírodě blízké vegetace během posledních 140 let v údolí Říčky mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi
Autor: Ing. Petr Trunda
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vývoj přírodě blízké vegetace během posledních 140 let v údolí Říčky mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi
Abstrakt:Práce se zabývá územím v údolí Říčky, zvaným Líchy a jeho nejbližším okolím. Nalezneme ho mezi městem Šlapanice (asi 10 km jihovýchodně od Brna) a obcí Bedřichovice. Sleduje vývoj přírodě blízké vegetace ve sledované lokalitě od roku 1865 do současnosti (2006) na podkladě historických pramenů i vlastního průzkumu. Těžiště práce spočívá v podrobném floristickém průzkumu lesních společenstev, travnatých bezlesých společenstev a společenstev ovlivněných vodou. Všímá si vývoje biodiverzity a srovnává ji s údaji ze starších prací. Zároveň zkoumá časový vývoj Ellenbergových ekologicko-cenotických charakteristik. Z výsledků vyvozuje obecně platné závěry pro vývoj tohoto typu lokalit s původní převahou travnatých společenstev od období ukončení intenzivního obhospodařování v 19. stol. po současnost. Dílčí závěry lze využít v krajinném plánování, ochraně přírody i lesnicko-ochranářské praxi.
Kľúčové slová: vývoj využití krajiny, vývoj biodiverzity, Ellenbergovy indikační hodnoty , sukcese

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.