Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Současný stav synuzie dřevin geobiocenóz PR Choustník
Autor: Bc. Ing. Jaroslav Slepička
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:Ing. Jiří Zahradníček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Současný stav synuzie dřevin geobiocenóz PR Choustník
Abstrakt:V této práci byly v rezervaci zjištěny skupiny typů geobiocénů 4 B 3 -- Fageta typica, 4 BC 3 -- Fageta aceris, 4 C 3 -- Tilia-acereta fagi. Buky lesní mají střední výčetní tloušťku v hlavní úrovni porostu 34 -- 91 cm, výšku 22 -- 32 cm. Smrky ztepilé mají střední hodnoty: výška 23 -- 34 m, tloušťka 41 -- 87 cm. Javor klen má střední hodnoty: výška 19 -- 31 m, tloušťka 24 -- 66 cm. Buk lesní dosahuje průměrných hodnot výčetní kruhové základny na plochách 17,7 -- 28,6 m2/ha z celkové průměrné výčetní kruhové základny všech ploch, která je od 31,7 -- 43,6 m2/ha. U buku lesního zde byl potvrzen trend vyššího vzrůstu jedinců s nitrofilnějším stanovištěm a hydrickou řadou v rámci stejného vegetačního stupně. Byl potvrzen předpoklad snižujícího se vzrůstu buku lesního se sklonem a nadmořskou výškou. Pro smrk ztepilý, javor klen a buk lesní byla potvrzena větší průměrná pozorovaná vzdálenost na sušších stanovištích. Byla zde potvrzena úvaha rozptýlené disperze jedinců dřevin v rámci rezervace z důvodu spontánního vývoje dřevinných populací. Bylo zjištěno, že vystupující skalní podklad dokáže rozptýlenou disperzi změnit na náhodnou.
Kľúčové slová:geobiocenóza, PR Choustník, prostorová struktura dřevin

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.