Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hodnocení vegetace a abiotického prostředí geobiocenóz vybraných lesních typů jižní části Šumavy
Autor: Ing. Vladimír Sedlák
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Hodnocení vegetace a abiotického prostředí geobiocenóz vybraných lesních typů jižní části Šumavy
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá hodnocením prostředí na 562 typologických plochách, založených v jižní části Šumavy. Práce zkoumá především souvislosti mezi dostupnými -- především biotickými charakteristikami daných ploch a popsanými typologickými jednotkami. K hodnocení a rozboru vegetace je využito fytocenologických zápisů, pořízených na těchto plochách, dále systému ekologických skupin rostlin a charakteristik lesních typů pro danou PLO dle ÚHÚL. K posouzení výsledků je využito statistické metody aglomerativního hierarchického shlukování s použitím Manhattanské metriky.
Kľúčové slová:lesní vegetační stupeň, fytocenóza, stanoviště, ekologická řada, soubor lesních typů, geobiocenóza, typologie, lesní typ, ekotop

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.