Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Geobiocenologické podklady pěstění lesů vybraných lokalit Chřibů
Autor: Ing. Jiří Rokos
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Jiří Viewegh, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Geobiocenologické podklady pěstění lesů vybraných lokalit Chřibů
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na charakteristiku typologických jednotek, na základě v terénu změřených dendrometrických parametrů(výška,výčetní tloušťka,tloušťkový přírůst,atd.) synuzie dřevin.Na základě těchto charakteristik by měly vzniknout podklady pro pěstění lesa,diferencované dle jednotlivých typologických jednotek.Pozornost je věnována zejména vhodnému druhovému složení lesních porostů s ohledem na kvantitu,kvalitu a bezpečnost produkce. Základním podkladovým materiálem,ze kterého byly převzaty typologické údaje,je typologická mapa.
Právna doložka:Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Geobiocenologické podklady pěstění lesů vybraných lokalit Chřibů zpracoval sám a uvedl všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom,že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje uhradit případný příspěvek na úhradu nákladu spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace
Kľúčové slová:typologická mapa, dendrometrický parametr, typologická jednotka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.