Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identification number: 3340
University e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The evaluation of woody componenet geobiocoenoses PR Krčil
Written by (author): Petra Němcová
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Opponent:Ing. Jiří Zahradníček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
Summary:Bakalářská práce měla zhodnotit stav dřevinné složky geobiocenóz v přírodní rezervaci Krčil. Měření jsem prováděla metodikou Zlatník et.al 1938 obvodovým pásmem ve 2cm tloušťkových třídách. Na celé ploše jsem vylišila devět dřevin, které jsem měřila. U těchto dřevin jsem měřila výšku a průměr kmene v d 1,3m. Jako hlavní dřeviny jsem zde označila dřeviny, jejichž procentuální zastoupení dosahuje alespoň pěti procent a to jsou borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), bříza pýřitá (Betula pubescens), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula). Celkový počet stromů zjištěný na PR Krčil je 1511 a to na ploše 2,9ha. Počet stromů na 1ha plochy je 521. Objem zjištěný z objemových tabulek na celou plochu je 370 m3. Objem zjištěný z výpočtu z kruhové základny činí 426 m3. Nejvíce zastoupenou dřevinou na území PR Krčil je dle objemu smrk ztepilý. Měření, které jsem na tomto území prováděla, byla sledována poprvé a proto je nelze porovnávat s předchozím měřením. Z tohoto důvodu jsem data porovnávala s podobnými přirozenými geobicenózami jako jsou PR Polom a NPR Žákova hora. S porovnání vychází najevo, že PR Krčil je větší podíl živé dřevní hmoty než u srovnávaných rezervací ale celkový objem dřevní hmoty na 1ha je menší.
Key words:PR Krčil, objemové tabulky, kruhová základna, geobiocenóza, tloušťkové stupně, rašeliniště

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Dr. Ing. Jan Štykar.