Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikační číslo: 3340
Univerzitní e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
Autor: Petra Němcová
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:Ing. Jiří Zahradníček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
Abstrakt:Bakalářská práce měla zhodnotit stav dřevinné složky geobiocenóz v přírodní rezervaci Krčil. Měření jsem prováděla metodikou Zlatník et.al 1938 obvodovým pásmem ve 2cm tloušťkových třídách. Na celé ploše jsem vylišila devět dřevin, které jsem měřila. U těchto dřevin jsem měřila výšku a průměr kmene v d 1,3m. Jako hlavní dřeviny jsem zde označila dřeviny, jejichž procentuální zastoupení dosahuje alespoň pěti procent a to jsou borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies), bříza pýřitá (Betula pubescens), olše lepkavá (Alnus glutinosa), topol osika (Populus tremula). Celkový počet stromů zjištěný na PR Krčil je 1511 a to na ploše 2,9ha. Počet stromů na 1ha plochy je 521. Objem zjištěný z objemových tabulek na celou plochu je 370 m3. Objem zjištěný z výpočtu z kruhové základny činí 426 m3. Nejvíce zastoupenou dřevinou na území PR Krčil je dle objemu smrk ztepilý. Měření, které jsem na tomto území prováděla, byla sledována poprvé a proto je nelze porovnávat s předchozím měřením. Z tohoto důvodu jsem data porovnávala s podobnými přirozenými geobicenózami jako jsou PR Polom a NPR Žákova hora. S porovnání vychází najevo, že PR Krčil je větší podíl živé dřevní hmoty než u srovnávaných rezervací ale celkový objem dřevní hmoty na 1ha je menší.
Klíčová slova:PR Krčil, objemové tabulky, kruhová základna, geobiocenóza, tloušťkové stupně, rašeliniště

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Jan Štykar.