Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnocení geobiocenologických poměrů NPR Čantoria a jejich aplikace
Autor: Ing. Petr Suszka
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení geobiocenologických poměrů NPR Čantoria a jejich aplikace
Abstrakt:Tato práce se zabývá NPR Čantoria, která se nachází ve vrcholové části Slezských Beskyd a poskytuje doklad o původních geobiocenózách pralesovitého vzhledu. Jsou zde zastoupená všechna vývojová stádia, zvláště pak prastaré bučiny, ve kterých se dochoval Taxus baccata. Cílem práce bylo provést zjištění současného stavu vegetace pomocí fytocenologického mapování a jeho následné zhodnocení v závislosti na jednotlivých lesních typech. Na základě vegetační složky bylo území rozčleněno do biotopu podle Natura 2000. V druhé části je práce zaměřena na charakteristiku synuzie dřevin geobiocenóz přírodních a přirozených porostů, kde v rámci segmentů popisuje vztahy mezi naměřenými veličinami. Následně zjištěné vztahy srovnává s ostatními segmenty a hledá trendy závislosti synuzie dřevin na různých faktorech prostředí.
Kľúčové slová:vegetace, trendy, Národní přírodní rezervace Čantoria, struktura porostu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.