Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Buk lesní a smrk ztepilý v typologických jednotkách vegetačních stupňů Jeleních louček v Hrubém Jeseníku
Autor: Ing. Jiří Galle
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Buk lesní a smrk ztepilý v typologických jednotkách vegetačních stupňů Jeleních louček v Hrubém Jeseníku
Abstrakt:Abstrakt Tato práce se zabývá oblastí okolí Borového potoka na SZ svazích masivu Jeleních louček (Lesní správa Jeseník, revír Borek). Jsou zde zastoupeny jak smrkové porosty tak i porosty bukové či smíšené a to různého věku. Cílem práce bylo provést zjištění současného stavu smíšených porostů s významným podílem buku a jejich vegetace a ekotopu pomocí dendrometrických měření výčetních tlouštěk, výšek stromů a výšek nasazení korun , fytocenologického a geologicko -- pedologického průzkumu. Na základě vegetační složky a a typologických charakteristik bylo pečlivě vybráno osm ploch o velikosti 400 metrů čtverečních. Dalším cílem bylo pokusit se najít závislosti mezi faktory prostředí a dimenzemi stromových jedinců. Jedná se o pilotní část projektu, proto nebyly zatím statisticky analyzovány všechny zjištěné parametry. Práce tedy hledá trendy závislosti dendrometrických charakteristik na lesních typech z mapových podkladů ÚHÚL .
Kľúčové slová:ekotop, trendy a závislosti, dendrometrické charakteristiky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.