Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Geobiocenologické podklady pěstění a péče o lesy města Janovic nad Úhlavou
Autor: Ing. Lenka Frolíková
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Geobiocenologické podklady pěstění a péče o lesy města Janovic nad Úhlavou
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá geobiocenózami v antropicky ovlivněném lesním prostředí. Výzkumným objektem je necelých 200 ha souvislých lesních porostů, které jsou majetkem města Janovice nad Úhlavou. Smyslem práce je zmapovat současnou vegetaci zájmového území. Popsat charakteristiku ke každému vyskytujícímu se lesnímu typu a vyhodnotit zda lesní typ odpovídá podmínkám stanoviště. Užší zaměření je věnováno jedli bělokoré (Abies alba Mill.), která byla v přirozené skladbě našich lesů nejrozšířenějším jehličnanem. Rostlinná společenstva se vytvářejí pod vlivem podmínek prostředí. Jejich výskyt v přírodě je závislý hlavně na klimatu a půdě. Tato úzká závislost na prostředí umožňuje použít rostlinná společenstva jako indikátory ekologických faktorů jak klimatických, tak edafických.
Kľúčové slová:lesní porost, synuzie dřevin, geobiocenologie, lesnická typologie, hospodářský les, zkusná plocha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.