Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Geobiocenologická charakteristika synuzie dřevin geobiocenóz části Chřibů
Autor: Ing. Jiří Rokos
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Geobiocenologická charakteristika synuzie dřevin geobiocenóz části Chřibů
Abstrakt:ABSTRAKT: Tato bakalářská práce je zaměřena na charakterizování lesních typů pomocí dendrometrických veličin synuzie dřevin tj. jejich výšky,výčetní tloušťky a objemu.V podstatě jde o vyjádření produkčních schopností daného stanoviště(lesní typ) pomocí výše uvedených veličin. Základním podkladovým materiálem byla typologická mapa, z které byly převzaty typologické údaje(rozmístění lesních typů).
Právna doložka:Tímto prohlašuji,že jsem bakalářskou práci na téma: Geobiocenologická charakteristika synuzie dřevin geobiocenóz části Chřibů zpracoval sám a uvedl všechny použité prameny.Souhlasím,aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č.111/1998 Sb.,o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně,zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje ,že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom,že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje uhradit případný příspěvek na úhradu nákladu spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně dne 18.6.2009 Jiří Rokos v.r.
Kľúčové slová:dendrometrická veličina, synuzie dřevin, lesní typ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.