Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Prostorová struktura vegetace geobiocenóz NPR Habrůvecká bučina
Autor: Ing. Václav Kugler
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Prostorová struktura vegetace geobiocenóz NPR Habrůvecká bučina
Abstrakt:V roce 2007 byl na území Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina založen transekt o rozměrech 40 x 640 m, o ploše 2,56 ha za účelem popisu struktury dřevinného patra a synusie podrostu. Na transektu byla zachycena struktura na vzájemně blízkých lesních typech 3S2, 3S7, 4H1, 4H2 a 4W4. Bylo provedeno fytocenologické snímkování na plochách 5 x 5 m. Bylo zachyceno 119 snímků, determinováno 15 druhů cévnatých rostlin a dva druhy mechorostů. Sdružení taxonů do trofických řad ukázalo jejich dobře zřetelnou dynamiku. Na transektu bylo měřením zachyceno 693 stojících stromů, 241 pařezů a 69 kusů ležícího mrtvého dřeva. Celková zásoba stojících stromů činila 1328 m3, celková vypočtená zásoba ležícího mrtvého dřeva činila 28 m3. Výšky a tloušťky stromů byly statisticky porovnány; jednak mezi plochami lesních typů a dále mezi plochami půdních typů. Typologické plochy by bylo vhodné porovnávat minimálně v rámci souborů, protože porovnání v rámci lesních typů neukázalo dostatečně přesvědčivé rozdíly. Porovnávání v rámci skupin lesních typů prokázalo odlišnost SLT 4H. Hodnocení růstových charakteristik stromů v rámci půdního typu neprokázalo markantní rozdíly mezi segmenty.
Kľúčové slová:buk, struktura, Habrůvecká bučina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.