Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Růstové poměry buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubů (rod Quercus) dle lesních typů v Chřibech
Autor: Ing. et Ing. Filip Chrbját
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Růstové poměry buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubů (rod Quercus) dle lesních typů v Chřibech
Abstrakt:Cílem této práce bylo zjistit produkční závislosti bukových a dubových porostů na nejzastoupenějších souborech lesních typů. Zdrojovým materiálem byla databáze lesního hospodářského plánu Lesní správy Buchlovice, LČR s.p. V programu Statistica se vyhodnotili grafické modely průběhu průměrné hektarové dřevní zásoby v porostech nad 59 let, a to zvlášt' pro dub a zvlášt' pro buk. Cílem srovnání byl růst zásoby porostů ve stádiu kmenoviny a jejich zásoba v mýtním věku (ve 120 letech). Výsledky potvrdili vyšší zásobu v bukových porostech než v dubových porostech, ve kterých se přírůst výrazně snižuje ve věku nad 100 let. Dalším významným zjištěním byla skutečnost, že produktivnost na živných stanovištích nezávisí příliš na edafické kategorii (B, H, S..), ale na druhu dřeviny a lesním vegetačním stupni.
Kľúčové slová:Chřiby, soubory lesních typů, dub, modely dřevní produkce, buk

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.