Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozdíly ve vegetačních poměrech tří dlouhodobě sledovaných experimentálních povodí na LS Modrava a LS Kvilda
Autor: Ing. et Ing. Jan Rychtář
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:Ing. Václava Hrubá
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozdíly ve vegetačních poměrech tří dlouhodobě sledovaných experimentálních povodí na LS Modrava a LS Kvilda
Abstrakt:Na území Národního parku Šumava jsou tři malá experimentální povodí. Bakalářská práce studuje jejich vegetační poměry. Druhová a prostorová skladba vegetace je zjišťována pomocí fytocenologického snímkování. Na základě jednotlivých snímků jsou vyhotoveny fytocenologické soupisy každého povodí. Soupisy byly podrobeny vegetační analýze, která je podkladem pro zhodnocení rozdílnosti popřípadě shody vegetace mezi povodími. Součástí práce je obecná charakteristika povodí v širším pojetí, rozbor problematiky. V přílohách jsou umístěny mapy s lokalizací snímků, tabulkové přehledy a barevná fotodokumentace.
Kľúčové slová:fytocenologický snímek, rostlinný druh , povodí, Šumava, vegetace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.