Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Druhová skladba a vegetační struktura porostů ovlivněných a neovlivněných sekundární hydrickou sítí v povodí Hučiny, LS Stožec
Autor: Ing. Jan Pěsta
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:Ing. Václava Hrubá
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Druhová skladba a vegetační struktura porostů ovlivněných a neovlivněných sekundární hydrickou sítí v povodí Hučiny, LS Stožec
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce bylo provést fytocenologické snímkování a vegetační mapování v povodí Hučinka a Lesní potok s větším zaměřením na povodí Hučinka. Zkoumaná oblast se nachází v katastrálním území Stožec a Nová Pec. Největší plochu zaujímá katastrální území Stožec. Náplní práce je přesné zjištění současného druhového a prostorového stavu vegetace jak stromového, bylinného tak i mechového patra. Následně byly podrobeny analýze, která má celé povodí zhodnotit a doplnit informace k projektům, které celkově sledují a vyhodnocují ovlivnění lesních ekosystémů. Příslušná mapa s lokalizací snímků je zobrazena v přílohách, které ještě obsahují srovnávací tabulky a fotografie ze zkoumaného území.
Kľúčové slová:Šumava, fytocenologie, povodí, rostlinný druh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.