Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Struktura synuzie dřevin geobiocenóz části revíru Hukvaldy
Autor: Bc. Josef Kluska
Pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Oponent:doc. Ing. Zdeněk Ambros, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Struktura synuzie dřevin geobiocenóz části revíru Hukvaldy
Abstrakt:V této bakalářské práci bylo vybrané studijní území rozděleno do segmentů. Segmenty musely splňovat podmínku homogenity současné vegetace, což je nezbytná podmínka pro jejich analýzu. Cílem této práce bylo tedy zmapovat toto území, zjistit vegetační charakteristiky, společné znaky a vlastnosti, rozdíly se zaměřením na společenství lesních dřevin, přičemž v každém segmentu byly vymezeny zkusné plochy. Touto metodou dávají určitý obraz o specifických vlastnostech, vztahujících se na celek. Zájmové území zahrnuje mj. přírodní lesní rezervaci Palkovické hůrky, což je zároveň PHO 1, 2- Rybí a jeho ochranné pásmo. Tyto lesy zvláštního určení jsou nutné pro zachování biologické různorodosti.
Kľúčové slová:vegetační homogenita, synuzie dřevin, geobiocenóza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Dr. Ing. Jan Štykar.