Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identifikačné číslo: 3340
Univerzitný e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milena Baánová
Geobiocenologické mapování příbřežního pásma části Klatovského ramena
október 2004Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Aneta Blažejová
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aneta Blažejová
Kvantifikace synuzie podrostu vybraných geobiocenóz lužního lesa
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Aneta Blažejová
Morfologické parametry korun dubu letního stg Querci roboris-fraxineta v mikulčickém luhu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Lucie Borkovcová
Hodnocení stavu lesních ekosystémů lokality "Na Jaseně" k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiří Bureš
Geobiocenologické mapování příbřežního pásma části Radiměřského potoka
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Populace buku lesního (Fagus sylvatica L.) v lesních porostech Křeměšníku (Městská správa lesů Pelhřimov) a její zapojení do pěstebních systémů
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Duda
Dynamika vývoje synuzie dřevin NPR Mionší
január 2004Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Květoslav Ertel
Geobiocenologický průzkum Opavska
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Michal Fáborský
Lesnicko-typologický průzkum lesních biocenter k.ú. Náchod
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Friedl
Geobiocenologická diferenciace lesa a krajiny jako podklad lidské činnosti v krajině
júl 2019Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Frolíková
Geobiocenologické podklady pěstění a péče o lesy města Janovic nad Úhlavou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Frolíková
Geobiocenologický průzkum lesů města Janovice nad Úhlavou
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Galle
Buk lesní a smrk ztepilý v typologických jednotkách vegetačních stupňů Jeleních louček v Hrubém Jeseníku
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Gongolová
Fenologická a fytocenologická analýza současných geobiocenóz vegetačních stupňů masívu Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jaroslav Hašl
Geobiocenologické podklady pěstění lesů Městských lesů Bystřice pod Hostýnem
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jaroslav Hašl
Skladba synuzie dřevin lesních geobiocenóz Městských lesů Bystřice pod Hostýnem
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Hobza
Druhotná sukcese synuzie dřevin geobiocenóz lokality "Nivky"
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Hon
Geobiocenologický průzkum Oderských vrchů
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matěj Hořák
Hodnocení dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Roštýnská obora
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Filip Chrbját
Růstové poměry buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubů (rod Quercus) dle lesních typů v Chřibech
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Karel Kahule
Charakteristika dendrocenóz s javorem mléčem a klenem (Acer platanoides a A. pseudoplatanus) na ŠLP Křtiny
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Aleš Kameník
Geobiocenologický průzkum Orlických hor
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Josef Kluska
Struktura synuzie dřevin geobiocenóz části revíru Hukvaldy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Kugler
Prostorová struktura vegetace geobiocenóz NPR Habrůvecká bučina
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kvasnica
Geobiocenologická charakteristika synuzie dřevin lokality Sokolí skála
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Kvasnica
Zhodnocení stavu dřevinné složky lesních geobiocenóz vybraných lokalit jižní části Hornosvratecké vrchoviny
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Lukáš
Struktura synuzie dřevin lesních geobiocenóz PR Velký Kosíř
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Mašek
Hodnocení vývoje dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Vlčia v Čergovském pohoří (Prešovský kraj)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Antonín Mičán
Populace buku lesního (Fagus sylvatica L.) lesních geobiocenóz masívu Javořice (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Antonín Mičán
Stav synuzie dřevin lesních geobiocenóz masívu Javořice (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Miháliková
Geobiocenologický průzkum části povodí Bečvy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Romana Mlejnková
Geobiocenologická charakteristika vybraného území Českého ráje
október 2004Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Petra Němcová
Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klára Nováková
Geobiocenologické podklady péče o lesní porosty jižního výběžku Brtnické vrchoviny (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Klára Nováková
Geobiocenologický průzkum synuzie dřevin geobiocenóz lokality "Na Zavadilce" (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Kateřina Pekařová
Dynamika vegetace vybraných skalních stepí karlštejnských lesů
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Pěsta
Druhová skladba a vegetační struktura porostů ovlivněných a neovlivněných sekundární hydrickou sítí v povodí Hučiny, LS Stožec
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Pěsta
Prostorová struktura synuzie dřevin Přírodní rezervace Čertova stráň
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jiří Rokos
Geobiocenologická charakteristika synuzie dřevin geobiocenóz části Chřibů
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Rokos
Geobiocenologické podklady pěstění lesů vybraných lokalit Chřibů
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Jan Rychtář
Rozdíly ve vegetačních poměrech tří dlouhodobě sledovaných experimentálních povodí na LS Modrava a LS Kvilda
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jarmila Řičánková
Hodnocení vegetace a abiotického prostředí geobiocenóz vybraných lesních typů Krušných hor a Českého lesa
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jarmila Řičánková
Změny lesní vegetace na trvalých plochách prof. Zlatníka v Orlických horách
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Sedlák
Hodnocení vegetace a abiotického prostředí geobiocenóz vybraných lesních typů jižní části Šumavy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Ing. Jaroslav Slepička
Současný stav synuzie dřevin geobiocenóz PR Choustník
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Prokop Straka
Využití biometrie synuzie dřevin dospělých smrko-bukových porostů k lesnicko-typologické charakteristice jednotek polesí Štoky
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Suszka
Zhodnocení geobiocenologických poměrů NPR Čantoria a jejich aplikace
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petr Suszka
Zhodnocení stavu vegetace na geobiocenologických podkladech NPR Čantoryje
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Hodnocení lesních geobiocenóz v chráněných územích
september 2006Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Slavomír Šmíd
Geobiocenologická charakteristika vybrané části Českomoravské vrchoviny
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Trunda
Vývoj přírodě blízké vegetace během posledních 140 let v údolí Říčky mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná