Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Jan Štykar
Identification number: 3340
University e-mail: jan.stykar [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milena Baánová
Geobiocenologické mapování příbřežního pásma části Klatovského ramena
October 2004Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Aneta Blažejová
Fragmenty lesních geobiocenóz a jejich klimatické účinky v krajinné struktuře
September 2021Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Blažejová
Kvantifikace synuzie podrostu vybraných geobiocenóz lužního lesa
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Blažejová
Morfologické parametry korun dubu letního stg Querci roboris-fraxineta v mikulčickém luhu
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Lucie Borkovcová
Hodnocení stavu lesních ekosystémů lokality "Na Jaseně" k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Bureš
Geobiocenologické mapování příbřežního pásma části Radiměřského potoka
May 2006Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D.
Populace buku lesního (Fagus sylvatica L.) v lesních porostech Křeměšníku (Městská správa lesů Pelhřimov) a její zapojení do pěstebních systémů
May 2006Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Duda
Dynamika vývoje synuzie dřevin NPR Mionší
January 2004Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Květoslav Ertel
Geobiocenologický průzkum Opavska
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Fáborský
Lesnicko-typologický průzkum lesních biocenter k.ú. Náchod
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Friedl
Geobiocenologická diferenciace lesa a krajiny jako podklad lidské činnosti v krajině
July 2019Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Frolíková
Geobiocenologické podklady pěstění a péče o lesy města Janovic nad Úhlavou
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Frolíková
Geobiocenologický průzkum lesů města Janovice nad Úhlavou
May 2006Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Galle
Buk lesní a smrk ztepilý v typologických jednotkách vegetačních stupňů Jeleních louček v Hrubém Jeseníku
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Gongolová
Fenologická a fytocenologická analýza současných geobiocenóz vegetačních stupňů masívu Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jaroslav Hašl
Geobiocenologické podklady pěstění lesů Městských lesů Bystřice pod Hostýnem
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Hašl
Skladba synuzie dřevin lesních geobiocenóz Městských lesů Bystřice pod Hostýnem
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hobza
Druhotná sukcese synuzie dřevin geobiocenóz lokality "Nivky"
May 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Hon
Geobiocenologický průzkum Oderských vrchů
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matěj Hořák
Hodnocení dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Roštýnská obora
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Filip Chrbját
Růstové poměry buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubů (rod Quercus) dle lesních typů v Chřibech
April 2007Displaying the final thesis
22.Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Karel Kahule
Charakteristika dendrocenóz s javorem mléčem a klenem (Acer platanoides a A. pseudoplatanus) na ŠLP Křtiny
April 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Aleš Kameník
Geobiocenologický průzkum Orlických hor
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Josef Kluska
Struktura synuzie dřevin geobiocenóz části revíru Hukvaldy
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Kugler
Prostorová struktura vegetace geobiocenóz NPR Habrůvecká bučina
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Kvasnica
Geobiocenologická charakteristika synuzie dřevin lokality Sokolí skála
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Kvasnica
Zhodnocení stavu dřevinné složky lesních geobiocenóz vybraných lokalit jižní části Hornosvratecké vrchoviny
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Lukáš
Struktura synuzie dřevin lesních geobiocenóz PR Velký Kosíř
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mašek
Hodnocení vývoje dřevinné složky přirozených geobiocenóz v PR Vlčia v Čergovském pohoří (Prešovský kraj)
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Antonín Mičán
Populace buku lesního (Fagus sylvatica L.) lesních geobiocenóz masívu Javořice (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
May 2009Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Antonín Mičán
Stav synuzie dřevin lesních geobiocenóz masívu Javořice (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Miháliková
Geobiocenologický průzkum části povodí Bečvy
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Mlejnková
Geobiocenologická charakteristika vybraného území Českého ráje
October 2004Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Petra Němcová
Hodnocení dřevinné složky geobiocenóz PR Krčil
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Nováková
Geobiocenologické podklady péče o lesní porosty jižního výběžku Brtnické vrchoviny (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Nováková
Geobiocenologický průzkum synuzie dřevin geobiocenóz lokality "Na Zavadilce" (Přírodní lesní oblast Českomoravská vrchovina)
May 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kateřina Pekařová
Dynamika vegetace vybraných skalních stepí karlštejnských lesů
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Pěsta
Druhová skladba a vegetační struktura porostů ovlivněných a neovlivněných sekundární hydrickou sítí v povodí Hučiny, LS Stožec
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Pěsta
Prostorová struktura synuzie dřevin Přírodní rezervace Čertova stráň
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Rokos
Geobiocenologická charakteristika synuzie dřevin geobiocenóz části Chřibů
May 2009Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Rokos
Geobiocenologické podklady pěstění lesů vybraných lokalit Chřibů
May 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Jan Rychtář
Rozdíly ve vegetačních poměrech tří dlouhodobě sledovaných experimentálních povodí na LS Modrava a LS Kvilda
June 2007Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jarmila Řičánková
Hodnocení vegetace a abiotického prostředí geobiocenóz vybraných lesních typů Krušných hor a Českého lesa
May 2010Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jarmila Řičánková
Změny lesní vegetace na trvalých plochách prof. Zlatníka v Orlických horách
May 2007Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Sedlák
Hodnocení vegetace a abiotického prostředí geobiocenóz vybraných lesních typů jižní části Šumavy
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Jaroslav Slepička
Současný stav synuzie dřevin geobiocenóz PR Choustník
May 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Prokop Straka
Využití biometrie synuzie dřevin dospělých smrko-bukových porostů k lesnicko-typologické charakteristice jednotek polesí Štoky
April 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Suszka
Zhodnocení geobiocenologických poměrů NPR Čantoria a jejich aplikace
May 2008Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Suszka
Zhodnocení stavu vegetace na geobiocenologických podkladech NPR Čantoryje
May 2006Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Svátek, Ph.D.
Hodnocení lesních geobiocenóz v chráněných územích
September 2006Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Slavomír Šmíd
Geobiocenologická charakteristika vybrané části Českomoravské vrchoviny
May 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Trunda
Vývoj přírodě blízké vegetace během posledních 140 let v údolí Říčky mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress