Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Identifikační číslo: 3338
Univerzitní e-mail: jindrich.pavlis [at] mendelu.cz
 
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Akademický pracovník - docent - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Příležitosti k zlepšení hospodaření s přírodními vodními zdroji v Hondurasu se zvláštním důrazem na lesnictví; Důležité druhy dřevin a potenciál ekoturismu.
Autor: Ing. Adán David Aguilar Figueroa
Pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Oponent:Ing. Hana Habrová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Opportunities for improved management of natural resources in important watersheds of Honduras with particular emphasis on forestry, important wood species and ecotourism potential.
Abstrakt:The principal aim of this work is to deal with protection of forest areas, ecotourism and also to provide information about wood of Honduras. In Honduras, intensive deforestration started approximately in 1960's with this subsequence: drought in the main reservoirs of drinking water, erosion, degradation of soil and extinction of flora and faun species. These problems are also in region Gracias a Dios in northeast Honduras, which is subscribed in Cultural Heritage of UNESCO. The aim of this thesis is also to propose legislative remedy for transparency of wood export, ecotourism and attracting of investors, which could improve competitiveness of Honduras
Klíčová slova:Honduras, ecotourism, wood of Honduras, deforestration, protection of forest areas, wood export

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš.