Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Identification number: 3338
University e-mail: jindrich.pavlis [at] mendelu.cz
 
Senior researche - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kyom Jonathan Adamu
Socio-economic and environmental impacts of the use of natural resources in Nigeria
August 2023Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adán David Aguilar Figueroa
Opportunities for improved management of natural resources in important watersheds of Honduras with particular emphasis on forestry, important wood species and ecotourism potential.
May 2006Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Biresaw Mahtot Alemu, Ph.D.
Vegetation structure and diversity of woody plants in Hamusit and Jawi woodlands, Amhara National Regional State, Ethiopia
November 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Bouda
Agrolesnictví jako udržitelný způsob hospodaření v rozvojových zemích
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Hodnocení změn druhové rozmanitosti dřevin a rozložení podzemní biomasy tropického deštného lesa ovlivněného selektivní těžbou v oblasti Kon Ha Nung, Vietnam.
January 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Yolanda Raguel Diaz Ayala
Forest changes in Paraguay
May 2006Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Pavel Haninec
Analýza pěstebního potenciálu hlavních hospodářských druhů dřevin Zambie
September 2021Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Hesová
Vybrané druhy tropických a subtropických rostlin vhodné pro podmínky ČR
July 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Holík
Lesnická inventarizace v oblasti Macuya, Universidad Nacional de Ucayali, Peru
May 2006Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Bc. Ing. Irena Hubálková, Ph.D.
Ekologická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) na lokalitách Firmihin a Skand, ostrov Sokotra
October 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Irena Hubálková, Ph.D.
Růstová dynamika a stav Cedrus libani var. stenocoma v Turecku
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Georges Herbert Chekuimo Tagne, M.Sc.
Vlastní téma
September 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Tereza Krieglerová
Rehabilitace degradovaných půd lesnickými opatřeními, případová studie Awassa Zuryia Woreda z jižní Etiopie
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Londa
Zhodnocení přístupu zemí podrovníkové Afriky k lesnímu hospodářství
April 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Jose Mbenga Ibesoa, Ph.D.
Proposal of a Sustainable Management of the Salonga National Park in the Democratic Republic of Congo
April 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Shiferaw Alem Munie, Ph.D.
Effect of Plantation Forests on Soil Chemical Properties, Soil Temperature and Regeneration of Woody Plants: A Comparative Analysis
September 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Němec, Ph.D.
Analýza a optimalizace inventarizačních metod v podmínkách tropického deštného lesa v peruánské Amazonii
February 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Němec, Ph.D.
Vliv ohně na chilský Národní park Torres del Paine, zásady managementu a možnosti obnovy ekosystémů postižených požárem v roce 2005
May 2006Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vlastimil Pacík
Hodnocení stavu lesního ekosystému vybraného území
April 2005Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juan José Rojas Galvis
Ochrana vodních zdrojů v tropech, případová studie v provincii Vallegrande, Santa Cruz de la Sierra, Bolívie.
May 2006Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Ing. David Sís
Analýza genetického materiálu rodu Dracaena v kontextu socio-ekonomických reálií původních obyvatel a mezinárodní ochrany biosferické rezervace ostrova Sokotra.
September 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis is submittedBTWritten by (author): Kamila Tichá
Lesnicky významné druhy dřevin a jejich využití v podmínkách centrální Zambie
April 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Emil Ulrych
Návrh systému trvale udržitelného LH pro západní oblast NP Podocarpus, Ekvádor.
April 2005Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Vrzala
Zalesňování a návrh hospodaření v ochranných zónach přírodních pramenů v provincii Vallegrande v Bolívii
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Zobaník
Zhodnocení protierozních výsadeb stromů v degradovaném území vesnických komunit Umbullo Kajimma a Shamena Hurufa na území jižní Etiopie
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress