Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Identifikačné číslo: 3336
Univerzitný e-mail: petr.madera [at] mendelu.cz
 

Kontakty     
     
Projekty
          Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu DracaenaP. MaděraIGA
garant
01.02.2017
31.01.2018
2
 Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
IGAgarant
01.02.2010
31.12.2010
3
 Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru
IGAgarant01.02.2020
31.01.2021
4
 Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
P. Maděra
IGA
garant01.02.2014
31.12.2014
5
 Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
P. MaděraOPgarant
10.03.2010
6
 Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v Brně
OPgarant
13.05.2009
31.03.2012
7
 Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěřeP. Maděra
TAČR
garant
01.01.2017
31.12.2020
8
 Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebniceP. Maděra
FRVŠ
garant01.01.2004
9 OPVK Akademie
OP
Lektor01.07.201230.06.2015
10
 Pedologická charakteristika a analýza geomorfologických útvarů v řečišti a nivě podhorského štěrkonosného toku ve Vnějších Západních KarpatechP. Maděra
IGA
garant15.02.201814.02.2019
11
 Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví SokotraP. MaděraSmluvní výzkum
garant
01.10.2017
31.10.2018
12
 Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
P. MaděraIGA
garant
01.02.2016
13
 Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin
RP
garant
01.01.200631.12.2006
14
 Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile.P. Maděra
IGA
garant
01.02.2016
31.01.2017
15
 Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny VietnamuP. Maděra
Iný
garant
01.01.2006
31.12.2007
16
 Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy
P. MaděraRPgarant
01.01.2007
17 Růstová odezva dubu (Quercus robur L.) a jasanu (Fraxinus angustifolia Vahl.) na změněné podmínky vodního režimu v Dyjskomoravském luhu
GAČR
garant01.01.200031.12.2002
18
 Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině
P. Maděra
GAČR
garant01.10.2003
31.08.2007
19
 Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě
IGAgarant
15.02.2018
14.02.2019
20
 Srovnání struktury uměle obnovených a polopřirozených mangrovových porostů na filipínském ostrově Guimaras
P. Maděra
IGA
garant
01.02.2020
31.01.2021
21
 Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině
MK
garant
01.02.201331.12.2016
22
 Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997IGA
garant
01.02.200831.12.2008
23 Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
GS LČR
garant
01.10.2008
30.09.2011
24
 Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu
IGA
garant
01.02.2011
31.12.2011
25
 Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del PaineP. Maděra
IGA
garant
01.02.2018
31.01.2019
26
 Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologieP. Maděra
OP
garant
01.04.2011
27
 Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu
P. MaděraInýgarant01.01.201530.04.2016
28
 Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii
P. MaděraIGA
garant
01.02.2010
31.12.2012
29
 Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)P. Maděra
Smluvní výzkum
garant
01.07.2014
31.12.2017
30
 Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra
IGA
garant
01.02.2016
31.01.2017
31
 Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoruP. MaděraTAČR
garant
01.01.2018
31.12.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutýzrušený