Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Identifikační číslo: 3336
Univerzitní e-mail: petr.madera [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

     
     
Projekty
     
Publikace
     
     
Konference     

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
řešený
1
 Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena
IGA
garant
01.02.2017
31.01.2018
řešený
2
 Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostuIGAgarant01.02.201031.12.2010
řešený3
 Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na Kypru
P. MaděraIGAgarant
01.02.2020
31.01.2021
ukončený
4
 Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahyP. MaděraIGAgarant01.02.201431.12.2014
řešený5
 Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
OP
garant
10.03.2010
řešený
6
 Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v BrněP. MaděraOP
garant
13.05.2009
31.03.2012
řešený
7
 Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře
TAČR
garant01.01.201731.12.2020
ukončený
8
 Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
P. MaděraFRVŠgarant01.01.2004
řešený
9
 OPVK AkademieK. Drápela
OP
Lektor01.07.201230.06.2015
řešený
10
 Pedologická charakteristika a analýza geomorfologických útvarů v řečišti a nivě podhorského štěrkonosného toku ve Vnějších Západních Karpatech
P. Maděra
IGA
garant
15.02.2018
14.02.2019
řešený
11 Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví SokotraP. Maděra
Smluvní výzkum
garant
01.10.2017
31.10.2018
řešený12
 Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážou
P. MaděraIGAgarant01.02.2016
připravovaný13
 Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin
RP
garant
01.01.200631.12.2006
řešený
14
 Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile.P. MaděraIGAgarant01.02.201631.01.2017
ukončený
15
 Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu
Jiný
garant
01.01.2006
31.12.2007
ukončený
16
 Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardyRPgarant01.01.2007
obhájený
17
 Růstová odezva dubu (Quercus robur L.) a jasanu (Fraxinus angustifolia Vahl.) na změněné podmínky vodního režimu v Dyjskomoravském luhu
GAČR
garant
01.01.200031.12.2002
obhájený
18
 Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině
P. MaděraGAČRgarant
01.10.2003
31.08.2007
řešený
19
 Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní MoravěP. MaděraIGAgarant
15.02.2018
14.02.2019
podaný
20
 Srovnání struktury uměle obnovených a polopřirozených mangrovových porostů na filipínském ostrově Guimaras
IGA
garant
01.02.202031.01.2021
řešený
21
 Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině
P. Maděra
MK
garant
01.02.2013
31.12.2016
ukončený22 Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997P. MaděraIGAgarant
01.02.2008
31.12.2008
řešený23
 Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
GS LČRgarant01.10.2008
30.09.2011
ukončený
24
 Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu
P. MaděraIGA
garant
01.02.2011
31.12.2011
řešený
25
 Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del Paine
P. MaděraIGA
garant
01.02.2018
31.01.2019
přijatý26 Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologieOP
garant
01.04.2011
řešený
27
 Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu
Jiný
garant01.01.2015
30.04.2016
řešený
28 Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii
IGA
garant
01.02.2010
31.12.2012
řešený
29 Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)P. Maděra
Smluvní výzkum
garant
01.07.2014
31.12.2017
řešený
30
 Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, SokotraP. MaděraIGA
garant
01.02.2016
31.01.2017
řešený
31
 Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru
TAČRgarant
01.01.2018
31.12.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený