Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Identifikační číslo: 3336
Univerzitní e-mail: petr.madera [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

     
     Projekty
     
     
Orgány
     
Konference     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
DruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena
IGA
garant
01.02.2017
31.01.2018
2 Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
IGA
garant
01.02.2010
31.12.2010
3 Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na KypruP. Maděra
IGA
garant01.02.202031.01.2021
4
 Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
P. Maděra
IGA
garant01.02.2014
31.12.2014
5 Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF
OP
garant10.03.2010
6
 Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v BrněP. Maděra
OP
garant
13.05.200931.03.2012
7 Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře
TAČR
garant
01.01.2017
31.12.2020
8
 Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
FRVŠ
garant
01.01.2004
9
 OPVK Akademie
OP
Lektor
01.07.2012
30.06.2015
10
 Pedologická charakteristika a analýza geomorfologických útvarů v řečišti a nivě podhorského štěrkonosného toku ve Vnějších Západních Karpatech
IGA
garant15.02.201814.02.2019
11
 Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra
Smluvní výzkum
garant
01.10.2017
31.10.2018
12
 Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážouP. MaděraIGAgarant
01.02.2016
13 Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevinP. Maděra
RP
garant
01.01.2006
31.12.2006
14
 Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile.
IGA
garant01.02.2016
31.01.2017
15
 Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu
P. MaděraJinýgarant
01.01.2006
31.12.2007
16
 Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardyP. Maděra
RP
garant
01.01.2007
17 Růstová odezva dubu (Quercus robur L.) a jasanu (Fraxinus angustifolia Vahl.) na změněné podmínky vodního režimu v Dyjskomoravském luhuGAČR
garant
01.01.200031.12.2002
18 Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajině
GAČR
garant
01.10.2003
31.08.2007
19
 Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě
P. MaděraIGAgarant15.02.201814.02.2019
20
 Srovnání struktury uměle obnovených a polopřirozených mangrovových porostů na filipínském ostrově Guimaras
IGA
garant
01.02.2020
31.01.2021
21
 Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajiněMKgarant01.02.201331.12.2016
22
 Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997P. Maděra
IGA
garant
01.02.2008
31.12.2008
23
 Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém JeseníkuP. Maděra
GS LČR
garant
01.10.200830.09.2011
24
 Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původu
IGA
garant
01.02.201131.12.2011
25
 Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del Paine
IGA
garant
01.02.2018
31.01.2019
26
 Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologie
OP
garant01.04.2011
27
 Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu
Jiný
garant
01.01.2015
30.04.2016
28
 Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologiiP. MaděraIGA
garant
01.02.2010
31.12.2012
29
 Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)
Smluvní výzkum
garant
01.07.2014
31.12.2017
30
 Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra
P. Maděra
IGA
garant
01.02.2016
31.01.2017
31 Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoruP. MaděraTAČRgarant
01.01.2018
31.12.2021

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájenývyřazenýzamítnutý
zrušený