Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Identifikačné číslo: 3336
Univerzitný e-mail: petr.madera [at] mendelu.cz
 
Vedúci ústavu - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

Kontakty     Výučba     
Projekty
     
Publikácie          Konferencie     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Analýza habituálních parametrů a příbuznosti dřevin pomocí fotogrammetrie a chemických profilů klejopryskyřic -- případová studie rodu Dracaena
IGA
garant
01.02.2017
31.01.2018
2
 Biodiverzita vyšších cévnatých rostlin lužních lesů Jižní Moravy v závislosti na druhovém složení a věku porostu
P. Maděra
IGA
garant
01.02.2010
31.12.2010
3
 Dendroekologie mediteránního výmladkového dubového lesa rostoucího na KypruIGAgarant
01.02.2020
31.01.2021
4
 Ekofyziologická odezva růstu týku na provedené výchovné zásahy
IGA
garant01.02.201431.12.2014
5 Hospodaření s přirodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDFOP
garant
10.03.2010
6 Hospodaření s přírodními zdroji tropů a subtropů - inovace studijních programů LDF MZLU v BrněOPgarant13.05.2009
31.03.2012
7 Inovace krmných směsí pro zvýšení kondice hospodářských zvířat a zvěře
TAČR
garant
01.01.201731.12.2020
8
 Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice
FRVŠ
garant
01.01.2004
9 OPVK AkademieK. DrápelaOP
Lektor
01.07.2012
30.06.2015
10
 Pedologická charakteristika a analýza geomorfologických útvarů v řečišti a nivě podhorského štěrkonosného toku ve Vnějších Západních Karpatech
P. Maděra
IGA
garant15.02.2018
14.02.2019
11
 Podpora integorvaného programu pro ochranu přírody a rozvoj souostroví Sokotra
Smluvní výzkum
garant
01.10.2017
31.10.2018
12
 Porovnanie výskumnej plantáže tíku s tradičnou stredoamerickou plantážouP. Maděra
IGA
garant01.02.2016
13 Příprava magisterských studijních programů v rámci univerzitní tropické platformy a příprava mezifakultních studijních programů Arboristika a Biologie dřevin
RP
garant
01.01.2006
31.12.2006
14
 Přirozená regenerace dřeviny Nothofagus antarctica po požáru v Národním parku Torres del Paine, Chile.
IGA
garant
01.02.201631.01.2017
15
 Revitalizace odlesněných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu
Iný
garant01.01.2006
31.12.2007
16
 Rozvoj a harmonizace vzdělávací nabídky MZLU v Brně s evropskými standardy
RPgarant
01.01.2007
17
 Růstová odezva dubu (Quercus robur L.) a jasanu (Fraxinus angustifolia Vahl.) na změněné podmínky vodního režimu v Dyjskomoravském luhu
GAČRgarant01.01.2000
31.12.2002
18
 Současný stav a trendy vývoje lesů v kulturní krajiněGAČR
garant
01.10.200331.08.2007
19
 Srovnání předpokládaného a aktuálního výskytu starobylých výmladkových lesů na jižní Moravě
P. MaděraIGA
garant
15.02.201814.02.2019
20
 Srovnání struktury uměle obnovených a polopřirozených mangrovových porostů na filipínském ostrově Guimaras
IGAgarant01.02.202031.01.2021
21
 Starobylé výmladkové lesy, jejich význam a udržitelnost v kulturní krajině
MK
garant
01.02.2013
31.12.2016
22 Sukcesní vývoj nivních společenstev po povodni v roce 1997
IGA
garant01.02.200831.12.2008
23 Vliv odstranění porostů borovice kleče na níže položené porosty při horní hranici lesa v Hrubém JeseníkuP. Maděra
GS LČR
garant
01.10.200830.09.2011
24
 Vodní provoz smrkového polykormonu nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku - případová studie redistribuce vody mezi rodičovským a dceřinným jedincem klonálního původuP. Maděra
IGA
garant
01.02.2011
31.12.2011
25
 Vyhodnocení úspěšnosti českých zalesňovacích aktivit (2006-2010) a návrh opatření ochrany lesa v národním parku Torres del PaineP. Maděra
IGA
garant
01.02.2018
31.01.2019
26
 Vytvoření a rozvoj multidisciplinárního týmu na platformě krajinné ekologieP. MaděraOPgarant01.04.2011
27
 Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatuP. Maděra
Iný
garant
01.01.2015
30.04.2016
28
 Využití genetických informací v lesnické botanice, fyziologii dřevin, dendrologii a geobiocenologii
P. MaděraIGA
garant
01.02.201031.12.2012
29
 Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie)P. MaděraSmluvní výzkumgarant01.07.2014
31.12.2017
30
 Význam horizontálních srážek pro obnovu sezónního mlžného dračincového (Dracaena cinnabari) lesa aridní tropické zóny, Sokotra
IGAgarant01.02.201631.01.2017
31
 Zelené střechy a fasády jako prostředek ke zlepšení tepelné a vodní bilance v industriálním prostoru
P. MaděraTAČRgarant01.01.201831.12.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
prijatý
pripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený