Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Identifikačné číslo: 3336
Univerzitný e-mail: petr.madera [at] mendelu.cz
 
Vedúci ústavu - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

     
     
Projekty     
     
Orgány
     
Konferencie     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
Dokedy
Úloha
12.04.2019
člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku
21.02.2019
člen
01.02.2019
člen
01.01.2019
člen
01.01.2019
predseda
Vedecká rada
14.05.2018
člen
21.03.2007člen
Rada Internej grantovej agentúry (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.03.2015
01.05.2020
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-BOTA-FYTOLL Fytologie lesa)
07.10.2010
01.01.2020
predseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.03.201021.02.2019člen
Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně
21.02.2018
14.05.2018
člen
Interná akreditačná komisia
01.09.2015
14.05.2018
člen
Vedenie fakulty (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.11.201409.04.2018
člen
Kolégium dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)
05.12.2007
09.04.2018
člen
Komise rektora pro celoživotní vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně
05.12.2011
28.03.2018člen
Komise rektora pro vědu a výzkum Mendelovy univerzity v Brně
20.11.2014
21.02.2018
člen
Vedecká rada24.03.201431.01.2018člen
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
20.11.2014
31.08.2015
člen
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně
20.11.2014
31.08.2015člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
24.02.2014
26.11.2014
člen
Vedenie fakulty (Lesnická a dřevařská fakulta)01.11.2006
31.10.2014
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
08.03.2011
31.01.2014člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
01.01.2007
31.01.2014
člen
Komise rektora pro investiční činnost a výstavbu Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011člen
Komise rektora pro koncepci a rozvoj Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011
člen
Komise děkana pro informatiku (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.01.2007
01.01.2011člen
Komisia rektora pre informatiku
01.01.200728.02.2010
člen
Programová komisia študijného programu (M-KI Krajinné inženýrství)
30.03.2006
01.03.2007
člen
Programová komisia študijného programu (N-KI Krajinné inženýrství)
30.03.200601.01.2007
člen
Akademický senát (Lesnická a dřevařská fakulta)01.11.2005
31.10.2006
člen

Legenda
aktívne členstvo
historické členstvo