Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Identification number: 3336
University e-mail: petr.madera [at] mendelu.cz
 

Contacts
     
     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Abdulraqeb Shamsan Al-Okaishi, M.Sc.
Ecology and ethnobotanical usage of Dracaena cinnabari on Socotra Island
October 2022
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucie Bauerová
Project and establishment of forest nursery on Socotra Island - transfer of European forestry know-how.
April 2019
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Boltižiar
Hodnocení zdravotního stavu týku (Tectona grandis) na plantáži v podmínkách suchých tropů v Nikaragui
April 2018
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kamila Botková, Ph.D.
Mapování vzácných druhů dřevin v NPR Hádecká planinka
April 2008
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martina Brodská
Vývoj změn krajiny v prostoru vodního díla Nové Mlýny
May 2006Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Petr Brozman
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny v okolí obce Staré Hamry
April 2008
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Čapková
Analýza dřevinné složky geobiocenóz parku Jinošov
April 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Eva Daňková
Biodiverzita vývojových stádií lužního lesa
September 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jan David
Projekt aleje podél polní cesty na základě geobiocenologického posouzení lokality
April 2010
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Doležal
Hodnocení provedené revitalizace polderu Žichlínek
April 2011
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Hana Doleželová
Volatilní látky kadidlovníků (Boswelia spp.) na ostrově Sokotra
April 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Renata Drgáčová
Síť opuštěných lomů jako příspěvek do kostry ekologické stability krajiny v okolí Komně
June 2006
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Drobílková
Zhodnocení stavu ekologické sítě v katastru obce Vojkovice a návrh opatření
June 2005Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lucie Grohmanová, Ph.D.
Hodnocení vlivu povodní na dynamickou fluviální sukcesní sérii nivních biotopů na příkladu řeky Bečvy
August 2009Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jiří Gurecký
Inventarizace lesů výmladkového původu na ŠLP Křtiny
April 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Salem Ahmed Saeed Hamdiah
Population structure of Boswellia elongata at Homhil, Socotra island
April 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Peter Haninec
Růst teky (Tectona grandis L.) v podmínkách aridní tropické zóny v Nikaragui
August 2020Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Haninec
Růst týku (Tectona grandis) v podmínkách suchých tropů v Nikaragui
April 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Josef Havrlant
Lesní společenstva CHKO Poodří
April 2007
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Daniel Hiemer
Srovnání výtvarnice teky obrovské (Tectona grandis L.) v plantážích pěstovaných v hustém a řídkém sponu v Nikaragui
April 2019
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petr Holík
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny v okolí obce Lančov
April 2010
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Hricko
Vliv různé intenzity probírky na přírůst v porostech týku (Tectona grandis) založeného ve sponu 1 x 1 m
April 2018
Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): René Hromják
Hodnocení růstu týku (Tectona grandis) na lesnické farmě HFC v Nikaragui
April 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hubert Hubík
Hodnocení stavu lesního ekosystému na LS Hanušovice (porost 420 B 10)
April 2005Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Karolína Hušková
Srovnání růstu zavlažovaných a nezavlažovaných nově založených porostů Tectona grandis na plantáži CamAgra, Kambodža
April 2021
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jiří Chalupa
Význam hlavatých vrb pro biodiverzitu nivní krajiny jižní Moravy
June 2012
Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): B.Sc. Panagiotis Chrysanthou, MSc.
Importance of endemic oak (Quercus alnifolia Poech) coppices in Troodos Mountain range (Cyprus)
June 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michaela Chytilková
Bibliografie ohrožených druhů dřevin České republiky
April 2010
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petr Chytka
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny v okolí obce Zubří
April 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Vladan Jareš
Vymezení kostry ekologické stability krajiny v okolí obce Nechanice
June 2006
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vilém Jurek
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny v okolí obce Šumice
April 2007
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Hana Kalivodová
Revitalizace vytěžených zlatých dolů v Ghaně
April 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Hana Kalivodová
Význam horizontálních srážek v tropické aridní oblasti
May 2021
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Karafiát
Dendroekologické zhodnocení vybrané části území města Hradce Králové
June 2005
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Koblihová
Zhodnocení stavu ekologické sítě v katastru obce Loučka a návrh opatření
April 2012
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kohoutek
Geobiocenologické hodnocení příbřežního pásma Věkošské svodnice
April 2007
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Kohoutek
Populace vybraných ohrožených druhů dřevin na Hádecké planince
April 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Komárek
Vliv výstavby a provozu dálnice na dřeviny a jejich společenstva
June 2005
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Daniela Křížová
Návrh péče o památné stromy okresu Jihlava
April 2012
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petra Kulková
Krajinně-ekologické hodnocení okolí obce Bukov
April 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Anna Kupec
Diverzita epifytů přírodních a antropicky ovlivněných porostů mangrove na ostrově Guimaras, Filipíny
September 2022
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Kupec
Diverzita epifytů v soukromé rezervaci Green Rezerva v Nikaragui
April 2016Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Kupec
Implementation of the Czech approach of nature conservation management planning to tropical mountain forest in Philippines
April 2018
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Kvasničková
Fenologie společenstev teplomilných doubrav na Hádecké plošině
June 2005
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Olga Lacinová
Hodnocení výskytu jeřábu břeku (Sorbus torminalis (L) Crantz) v přírodní památce Květnice u Tišnova
April 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Klára Lengálová
The importance of horizontal precipitation for growth of juvenile stages of Dragon tree on Canary Island
April 2017
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Vliv modřínu na vybraná lesní společenstva v CHKO Moravský Kras
June 2006
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Mgr. Samuel Lvončík
Taxonomicko-ekologická studie endemických druhů dřevin rodu Boswellia na ostrově Sokotra
May 2015
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Melich
Floristická a fytocenologická charakteristika lužních lesů v plánované I.zóně BR Dolní Morava jako podklad pro management
April 2016
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dita Mervartová
Hodnocení převodu plantáží koky na agro-lesnické plantáže kakaa, Huyhuantill, Peru
April 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Miháliková
Hodnocení kostry ekologické stability a plán lokálního územního systému ekologické stability v katastru obce Poličná
April 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lucie Mílová
Hodnocení růstu mahagonu (Swietenia humilis Zucc.) na lesnické farmě HFC a.s., Nikaragua
April 2018
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petr Navrátil
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny v okolí obce Moravany
May 2005Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Radek Nečas
Krajinně-ekologické hodnocení populací stromových vrb na části území LZ Židlochovice.
June 2005
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Nedomová
Projekt lokálního územního systému ekologické stability v katastru obce Třebenice
April 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Petra Nováková
Geobiocenologické podklady pro revitalizaci areálu slepých ramen v nivě Moravy v k.ú.Staré Město
May 2006Displaying the final thesis
57.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Eva Novotná
Hodnocení pěstování mahagonu (Swietenia humilis) na lesnické farmě HFC v Nikaragui
April 2016
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcela Odehnalová
Nárvh ekologické sítě v katastrálním území obce Olešínky
April 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miroslava Olšinová
Krajinně-ekologická charakteristika okolí Slezské Harty
April 2008
Displaying the final thesis
60.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Oujezdský
Vlastnosti plodů a semen dřínu jarního (Cornus mas)
April 2019
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Pokorný
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny v okolí obce Roveň
May 2005
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jakub Pokorný
Návrh revitalizace a ochrany odstavených ramen Labe v oblasti Pardubicka
April 2007
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Prašivková
Návrh plánu péče o přírodní památku Lhotské jalovce a stěny
April 2013
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Prašivková
Účinnost revitalizací tůní v Knížecím lese na biodiverzitu rostlin a obojživelníků
April 2015
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Miroslav Pražák
Krajinně-ekologické hodnocení v okolí obce Jiříkovice a obnova ekologicky významných segmentů krajiny
June 2009
Displaying the final thesis
66.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jakub Raab
Inventarizace hospodářsky cenných dřevin v sekundárním lese na lesnické farmě HFC a.s., Nikaragua
April 2020
Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Štěpánka Rikanová
Inventarizace a hodnocení růstu mahagonu (Swietenia humilis Zucc.) na lesnické farmě HFC a.s., Nikaragua
April 2020
Displaying the final thesis
68.
Final thesis is submitted
DT
Written by (author): Bc. Klára Rusková
Distribution of selected wild species of Rosa with emphasis on forest habitats as a basis for evaluation of their threat degree in the Czech Republic
April 2019Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Rychtecká
Krajinně-ekologické hodnocení významných dřevin východní části CHKO Poodří a jejich management
June 2005Displaying the final thesis
70.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Petra Rychtecká
Vlivy dynamiky reliéfu štěrkonosných toků na vznik a vývoj biotopů v oblasti Vnějších Západních Karpat
September 2022
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Antonín Sedláček
Vztah borovice kleče a smrku ztepilého v ekotonu horní hranice lesa v NPR Šerák - Keprník
April 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mgr. Milica Sedláčková
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu lužní krajiny v okolí obce Nové Zámky v CHKO Litovelské Pomoraví
August 2006Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Milica Sedláčková
Krajinně-ekologické hodnocení významných dřevin CHKO Litovelské Pomoraví a jejich management
April 2009
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jana Seidlová
Analýza dřevinné složky geobiocenóz zámeckého parku Linhartovy
May 2006
Displaying the final thesis
75.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Filip Schindler
Stav populací dřevin v lomu Jakartovice - Svobodné Heřmanovice
May 2006
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Jan Sikora
Světelné poměry porostů v převodu na střední les
April 2012
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Mgr. Tomáš Slach
Přírodní a historické prvky starobylých výmladkových lesů
September 2019
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Sluková
Návrh rekonstrukce parku Kravsko
May 2007
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petr Sojka
Geobiocenologické hodnocení příbřežního pásma řeky Březné
April 2010Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petr Sojka
Hodnocení příbřežního pásma řeky Březné a návrh managementu doprovodných porostů
April 2012Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kateřina Surá
Bibliografie ohrožených druhů dřevin České republiky
April 2010Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Iveta Svobodová
Generativní šíření vrby bílé (Salix alba L.) v oblasti střední novomlýnské nádrže
June 2005Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vilma Šamánková
Krajinně-ekologické hodnocení okolí obce Šarkovice
May 2008
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Analýza populace smrku na horní hranici lesa v NPR Praděd
April 2008
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Inventarizace horní hranice lesa a porostů kleče v NPR Praděd a blízkém okolí
April 2006
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D.
Populace smrku ztepilého při horní hranici lesa v Hrubém Jeseníku
September 2013
Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Tkadlec
Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny v okolí obce Bylnice
April 2007
Displaying the final thesis
88.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Jana Tulková
Chemické složení klejopryskyřic rodu Boswellia
June 2023Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče
April 2006
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Vašourková
Ekologické hodnocení a ekonomický význam lesnické farmy HFC v Nikaragui
April 2013
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Vávra
Hodnocení ekologické sítě krajiny v okolí obce Záhlinice
April 2007Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kateřina Víchová
Krajinně ekologické hodnocení zátopového území plánované přehrady Nové Heřminovy
April 2007
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jaromíra Vítámvásová, Ph.D.
Krajinně ekologické hodnocení mohutných dřevin v ČR
October 2011
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jaromíra Vítámvásová, Ph.D.
Krajinně-ekologické hodnocení významných dřevin západní části CHKO Poodří a jejich management
June 2006
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Vlado
Sledování vývoje nově založeného regionálního biokoridoru Loděnice
June 2005Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandr Windsor-Topolský
Plán péče přírodní rezervace Ultrabazický borský masiv jako podklad pro její vyhlášení
June 2005
Displaying the final thesis
97.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Žák
Exkurzní průvodce krajinou okolí obce Hostětína
April 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress