Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Identification number: 3327
University e-mail: dusan.vavricek [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu IV - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

     
     
     
Publications
     
     
Conferences     

The following list contains all information available to the publication.

KUČERA, A. -- ROSÍKOVÁ, J. -- VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Směsná minerální hnojiva versus vápnitý dolomit: srovnávací studie z pěstování prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2019. v. 64, no. 3, p. 155--164. ISSN 0322-9688. URL: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/10/570.pdf

Original name:
Směsná minerální hnojiva versus vápnitý dolomit: srovnávací studie z pěstování prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého
English name:
Written by (author):
Department: Department of Geology and Pedology
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Kind of publication:
article in a professional periodical
Periodical:
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Nature of article:
paper
Volume no. (year):
64
Periodical number within the volume:
3
Year of publication:
2019
Starting page:
155
Up to page:
164
Number of pages:
10
Sub-specification:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
Tato práce se zabývá problematikou optimalizace produkce prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého na základě úpravy půdního chemismu směsnými hnojivy a melioračními přípravky a využití pomocných rostlinných přípravků. S ohledem na výchozí podmínky na záhonové ploše (mírně kyselá až neutrální půdní reakce a vysoká míra bazické saturace) nelze doporučit aplikaci vápnitého dolomitu. V porovnání se směsnými hnojivy se jeho aplikace projevila nejnižší produkcí nadzemní i podzemní biomasy a nejhorším zdravotním stavem. Ten se ve smyslu karence projevuje žlutavým zabarvením v důsledku zhoršené výživy dusíkem a jemnou strukturou asimilačního aparátu. V důsledku aplikace fyziologicky kyselých hnojiv došlo k poklesu půdní reakce na hodnoty, které lze považovat za optimální pro pěstování smrku ztepilého. Kombinací hnojiva obohaceného o růstové regulátory a pomocného rostlinného přípravku bylo dosaženo nejvyšší produkce asimilačního aparátu, ale i kořenového vlášení, a vzájemná proporce nadzemní a podzemní části rostliny tak zůstala na optimální úrovni (cca 2,25). V porovnání samotného směsného hnojiva s růstovými regulátory dodatečná aplikace pomocného rostlinného příprav-ku vede k vyšší produkci kořenového vlášení i celkové kořenové bio-masy. Především na volné záhonové ploše, bez možnosti přípravy speciálních substrátů jako v případě krytokořenné sadby, je vhodné zvážit využití minerálních hnojiv s růstovými regulátory a pomocných rostlinných přípravků pro podporu proporčně optimálního růstu sazenic, jejich vitality a zdravotního stavu.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2019
Year of transmission:
RIV identification number:
URL: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/10/570.pdf
 
Entry made by:
Last change: 11/21/2019 14:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1234
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
12345
amateur
 
professional
        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. Praha: ISSN 0322-9688.

Original name:
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
English name: Reports of forestry research
Kind of publication:
Periodikum
ISSN:
0322-9688
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing:
Praha
Publisher:
Brázda
URL: http://www.vulhm.cz/index.php?p=casopis_zlv&site=default
Reviewed magazine:
no
Original language: Czech
Key words:
czech: lesnický výzkum, lesnictví
Annual volumes:
VolumeAnnual volumeLocation
38
1993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
381993Lesnické stavby a meliorace
381993
Ochrana lesů
381993Zakládání a pěstění lesů
391994Lesnická botanika, dendrologie a typologie
391994
Lesnické stavby a meliorace
39
1994
Ochrana lesů
391994
Zakládání a pěstění lesů
39
1994
Děkanát LDF
401995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
40
1995
Lesnické stavby a meliorace
401995Ochrana lesů
40
1995Zakládání a pěstění lesů
40
1995
Děkanát LDF
41
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
411996
Ochrana lesů
41
1996
Zakládání a pěstění lesů
41
1996
Děkanát LDF
421997Lesnická botanika, dendrologie a typologie
42
1997
Lesnické stavby a meliorace
42
1997Ochrana lesů
42
1997
Zakládání a pěstění lesů
42
1997Děkanát LDF
431998Lesnická botanika, dendrologie a typologie
431998
Lesnické stavby a meliorace
43
1998
Ochrana lesů
43
1998
Zakládání a pěstění lesů
43
1998
Děkanát LDF
45
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
452000
Lesnické stavby a meliorace
452000Ochrana lesů
452000Zakládání a pěstění lesů
46
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
462001
Lesnické stavby a meliorace
462001
Ochrana lesů
462001
Zakládání a pěstění lesů
472002Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
2002Lesnické stavby a meliorace
47
2002Ochrana lesů
47
2002
Zakládání a pěstění lesů
482003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
482003
Informační centrum-čítárna časopisů
482003
Lesnické stavby a meliorace
48
2003
Ochrana lesů
48
2003
Zakládání a pěstění lesů
49
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
49
2004
Lesnické stavby a meliorace
49
2004Ochrana lesů
49
2004
Zakládání a pěstění lesů
50
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
50
2005
Lesnické stavby a meliorace
502005Ochrana lesů
50
2005
Zakládání a pěstění lesů
512006
Informační centrum-čítárna časopisů
51
2006Lesnické stavby a meliorace
51
2006
Ochrana lesů
51
2006
Zakládání a pěstění lesů
52
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2007
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2007
Lesnické stavby a meliorace
522007
Ochrana lesů
52
2007Zakládání a pěstění lesů
53
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532008
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2008
Ochrana lesů
53
2008
Zakládání a pěstění lesů
54
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2009
Ochrana lesů
54
2009
Zakládání a pěstění lesů
552010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2010Informační centrum-čítárna časopisů
55
2010
Ochrana lesů
552010Zakládání a pěstění lesů
56
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2011Informační centrum-čítárna časopisů
56
2011
Ochrana lesů
56
2011
Zakládání a pěstění lesů

Sublibraries
Name
Number
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Lesnická botanika, dendrologie a typologie414DFBDG FFWT+420 545 134 556
Lesnické stavby a meliorace
422
DLM FFWT
+420 545 223 606
dana.pernicova@mendelu.cz
Ochrana lesů
425DFPGM FFWT
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů
426
DFES FFWT
+420 545 134 132
katerina.houskova@mendelu.cz
Děkanát LDF
491
DOFFW FFWTBlanka Dobešová
+420 545 134 001
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
CL ISI CUD+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4IC ISI CUDLenka Čadílková+420 545 135 039

Person responsible:
Helena Antonínová
 
Entry made by:
Last change:
11/11/2017 22:21 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
234
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0Average score: -