Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Identifikační číslo: 3327
Univerzitní e-mail: dusan.vavricek [at] mendelu.cz
 

Kontakty     Výuka     Projekty
     
Publikace
     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUČERA, A. -- ROSÍKOVÁ, J. -- VAVŘÍČEK, D. -- PECHÁČEK, J. -- DUNDEK, P. Směsná minerální hnojiva versus vápnitý dolomit: srovnávací studie z pěstování prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2019. sv. 64, č. 3, s. 155--164. ISSN 0322-9688. URL: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/10/570.pdf

Originální název:
Směsná minerální hnojiva versus vápnitý dolomit: srovnávací studie z pěstování prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého
Anglický název:
Autor:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Ing. Jana Rosíková
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Jan Pecháček
Ing. Peter Dundek
Pracoviště: Ústav geologie a pedologie
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
64
Číslo periodika v rámci svazku:
3
Rok vydání: 2019
Od strany:
155
Do strany:
164
Počet stran: 10
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Tato práce se zabývá problematikou optimalizace produkce prostokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého na základě úpravy půdního chemismu směsnými hnojivy a melioračními přípravky a využití pomocných rostlinných přípravků. S ohledem na výchozí podmínky na záhonové ploše (mírně kyselá až neutrální půdní reakce a vysoká míra bazické saturace) nelze doporučit aplikaci vápnitého dolomitu. V porovnání se směsnými hnojivy se jeho aplikace projevila nejnižší produkcí nadzemní i podzemní biomasy a nejhorším zdravotním stavem. Ten se ve smyslu karence projevuje žlutavým zabarvením v důsledku zhoršené výživy dusíkem a jemnou strukturou asimilačního aparátu. V důsledku aplikace fyziologicky kyselých hnojiv došlo k poklesu půdní reakce na hodnoty, které lze považovat za optimální pro pěstování smrku ztepilého. Kombinací hnojiva obohaceného o růstové regulátory a pomocného rostlinného přípravku bylo dosaženo nejvyšší produkce asimilačního aparátu, ale i kořenového vlášení, a vzájemná proporce nadzemní a podzemní části rostliny tak zůstala na optimální úrovni (cca 2,25). V porovnání samotného směsného hnojiva s růstovými regulátory dodatečná aplikace pomocného rostlinného příprav-ku vede k vyšší produkci kořenového vlášení i celkové kořenové bio-masy. Především na volné záhonové ploše, bez možnosti přípravy speciálních substrátů jako v případě krytokořenné sadby, je vhodné zvážit využití minerálních hnojiv s růstovými regulátory a pomocných rostlinných přípravků pro podporu proporčně optimálního růstu sazenic, jejich vitality a zdravotního stavu.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/10/570.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 21.11.2019 14:45 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. Praha: ISSN 0322-9688.

Originální název: Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Anglický název:
Reports of forestry research
Druh publikace: Periodikum
ISSN:
0322-9688
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel: Brázda
URL: http://www.vulhm.cz/index.php?p=casopis_zlv&site=default
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova: čeština: lesnický výzkum, lesnictví
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
381993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
381993Lesnické stavby a meliorace
38
1993
Ochrana lesů
38
1993
Zakládání a pěstění lesů
39
1994Lesnická botanika, dendrologie a typologie
39
1994
Lesnické stavby a meliorace
39
1994
Ochrana lesů
39
1994
Zakládání a pěstění lesů
39
1994
Děkanát LDF
40
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
40
1995
Lesnické stavby a meliorace
401995
Ochrana lesů
401995Zakládání a pěstění lesů
40
1995
Děkanát LDF
41
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
41
1996
Ochrana lesů
41
1996
Zakládání a pěstění lesů
41
1996
Děkanát LDF
42
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
421997Lesnické stavby a meliorace
42
1997
Ochrana lesů
421997
Zakládání a pěstění lesů
42
1997
Děkanát LDF
43
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
431998
Lesnické stavby a meliorace
43
1998
Ochrana lesů
431998
Zakládání a pěstění lesů
43
1998Děkanát LDF
45
2000Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
2000
Lesnické stavby a meliorace
45
2000
Ochrana lesů
45
2000
Zakládání a pěstění lesů
46
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
2001
Lesnické stavby a meliorace
46
2001
Ochrana lesů
46
2001
Zakládání a pěstění lesů
47
2002Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
2002
Lesnické stavby a meliorace
47
2002
Ochrana lesů
47
2002Zakládání a pěstění lesů
482003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
48
2003
Informační centrum-čítárna časopisů
48
2003
Lesnické stavby a meliorace
48
2003
Ochrana lesů
48
2003
Zakládání a pěstění lesů
49
2004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
492004
Lesnické stavby a meliorace
492004
Ochrana lesů
49
2004
Zakládání a pěstění lesů
502005
Informační centrum-čítárna časopisů
50
2005Lesnické stavby a meliorace
50
2005Ochrana lesů
50
2005
Zakládání a pěstění lesů
51
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
51
2006Lesnické stavby a meliorace
51
2006
Ochrana lesů
51
2006
Zakládání a pěstění lesů
522007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522007
Informační centrum-čítárna časopisů
52
2007
Lesnické stavby a meliorace
52
2007
Ochrana lesů
52
2007
Zakládání a pěstění lesů
53
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2008Informační centrum-čítárna časopisů
532008Ochrana lesů
53
2008
Zakládání a pěstění lesů
542009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2009
Ochrana lesů
54
2009
Zakládání a pěstění lesů
55
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552010Informační centrum-čítárna časopisů
55
2010
Ochrana lesů
552010
Zakládání a pěstění lesů
56
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
562011
Ochrana lesů
562011Zakládání a pěstění lesů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414Ing. Jana Posslová, Ph.D.+420 545 134 556j.kurova@seznam.cz
Lesnické stavby a meliorace
422
ÚTOK LDF
+420 545 223 606
dana.pernicova@mendelu.cz
Ochrana lesů425ÚOLM LDFIveta Hrubá+420 545 134 114
Zakládání a pěstění lesů
426
Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.+420 545 134 132katerina.houskova@mendelu.cz
Děkanát LDF
491
Blanka Dobešová
+420 545 134 001
dobesova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1
+420 545 135 035
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3Alena Galbavá
+420 519 367 395
alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková
+420 545 135 039

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.11.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -